Hankkeessa tuotetaan avoimia opetusmateriaaleja metsien kasvusta ja hiilensidonnasta sekä metsäbiomassan kestävästä korjuusta ja käytöstä. Opetusmateriaali on tarkoitettu metsäalan opettajien, oppilaiden ja ammattilaisten käyttöön.

Metsien kasvu ja metsäbiomassan käyttö energiaksi ovat olleet runsaasti esillä viime aikoina. Metsien kasvulla ja elinvoimaisuudessa sekä sitä myötä hiilensidontakyvyllä on aivan keskeinen merkitys Suomen hiilineutraalisuuden saavuttamisessa ja ilmastonmuutoksen hillitsemisessä, energian huoltovarmuuden turvaajana sekä metsäalan menestymisessä. Metsäammattilaisilla on tärkeä rooli hyvinvoivien ja kasvavien metsien mahdollistajana. Metsänomistajat luottavat metsäammattilaisten neuvoihin ja osaamiseen tehdessään metsänhoitopäätöksiä. On siis erittäin tärkeää, että metsäammattilaisilla on hyvä ymmärrys metsien kasvun perusteista ja parhaista käytännöistä kasvun vahvistamiseen sekä biomassan kestävän korjuun periaatteista ja mahdollisuuksista.

Hankkeen tavoite

Uusimman tutkimustiedon ja hyvien käytäntöjen koonti avoimiksi opetusmateriaaleiksi tiivistää tarvittavan tiedon yhteen paikkaan. Tiivis ja havainnollinen opetusmateriaali auttaa metsäalan ammattiopistojen ja ammattikorkeakoulujen opettajia viestimään opiskelijoille metsien kasvusta ja siihen vaikuttavista tekijöistä sekä metsänbiomassa kestävästä käytöstä. Materiaali vähentää metsäopettajien omaa työtä tiedonhankinnassa ja opetusmateriaalin kokoamisessa.

Opetusmateriaali on tarkoitettu ensisijaisesti ammattikoulujen ja ammattikorkeakoulujen metsäopetukseen, mutta se soveltuu käytettäväksi kaikille metsämaasta ja metsänhoidosta kiinnostuneille. Opetusmateriaalien avulla metsäammattilaiset pystyvät perehtymään ja antamaan parempia neuvoja metsien kasvun lisäämisestä ja kasvuun vaikuttavien riskien vähentämisestä sekä biomassan kestävästä energiakäytöstä.

Koulutusmateriaalin sisällössä hyödynnetään Metsänhoidon suositusten päivitystyötä, jota Tapio koordinoi.

Työn aikataulu

Hanke on aloitettu toukokuussa 2023, ja se päättyy syyskuussa 2024. Koulutusmateriaali tulee ladattavaksi tälle sivustolle.

Avoimet opetusmateriaalit

Yhteistyökumppanit ja rahoitus

Tapion yhteistyökumppaneita hankkeessa ovat Metsäkoulutus ry, Luonnonvarakeskus, Hämeen ammattikorkeakoulu (HAMK) ja Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu (XAMK), Itä-Suomen yliopisto, Koneyrittäjät ry, Lapin ammattikorkeakoulu (Lapin AMK) ja Bioenergia ry.

Hanketta rahoittaa Metsämiesten Säätiö. Lahjoitukset ja säätiöfuusiot ovat tärkeä osa Säätiön yleishyödyllisen toiminnan vaikuttavuutta. Lisätietoa www.mmsaatio.fi

Lisätietoja hankkeesta
 • Laura Nikinmaa
 • Metsien käytön asiantuntija
 • laura.nikinmaa(at)tapio.fi
 • +358 29 432 6083
 • Kalle Vanhatalo
 • Palvelualueen päällikkö, konsultointi
 • kalle.vanhatalo(at)tapio.fi
 • +358 29 432 6067
 • Reetta Pilhjerta
 • Metsänhoidon asiantuntija
 • reetta.pilhjerta(at)tapio.fi
 • +358 29 432 6085