Metsitys kestävästi -hankkeessa selvitetään metsäpinta-alan lisäämismahdollisuudet joutoalueilla ja niihin sopivat toimenpideketjut. Siinä kootaan ajantasaiset suositukset erilaisten puuttomien, mutta puuntuotantopotentiaalia omaavien alueiden metsitykseen. Huomiota kiinnitetään mahdollisimman kattavasti metsityksen ekologiseen, sosiaaliseen ja taloudelliseen kestävyyteen.

Tausta

Metsitys on keskeinen toimenpide metsäpinta-alan vähenemisen estämisessä ja sitä kautta metsien hiilinielun lisäämisessä. Lähtökohtana on, että metsityksellä saatavat yhteiskuntataloudelliset hyödyt ovat mahdollisimman suuret. Tässä tilanteessa on tärkeää tehdä näkyväksi metsityksessä tarvittava laaja-alainen osaaminen sekä riskien tunnistaminen ja mahdollisten haittojen minimoiminen.

Tavoitteet

Metsitys kestävästi -hankkeessa on tavoitteena luoda tiedolliset ja taidolliset valmiudet metsätalouden kentälle toteuttaa metsitysoperaatioita menestyksellisesti ja kokonaiskestävästi. Siinä tuotetaan metsityksen kestävyyden eri tekijöistä pohjatieto, joita tarvitaan suunniteltaessa metsityksen tukijärjestelmää sekä työn toteutuksen organisointia ja toteutusta. Lisäksi kootaan ajantasaiset keinot erityyppisten kohteiden tarkoituksenmukaiseen metsitykseen T&K-toiminnan ja metsänhoidon suositusten kehittämisen avulla.

Toiminta

Hanke tuottaa päätöksenteossa tarvittavaa taustatietoa, miten metsityksen kohdevalinnassa ja toteutuksessa voidaan varmistaa kestävyyden eri osa-alueet. Hanke kytkeytyy maankäyttösektorin ilmasto-ohjelmaan.

Hankkeessa käsitellään erityisesti entisten peltojen ja vastaavien joutoalueiden sekä turvetuotannosta poistettujen suonpohjien metsitystä. Metsityspotentiaalia koskevassa työssä on rajattu pois maataloustuotannossa olevat pellot, nurmet ja niityt.

Hanke on järjestänyt 6.3.2020, 27.4.2020 ja 14.12.2020 työpajat.

Hankkeessa on

 • selvitetty joutoalueiden metsityspotentiaali Suomessa paikkatietoanalyysin pohjalta. Paikkatietoanalyysiin sisällytettiin maatalouskäytön ulkopuolelle jääneet peltolohkot ja entiset turvetuotantoalueet.
 • laadittu toimenpideketjut käytöstä poisjääneillä pelloille, entisille turvetuotantoalueille ja muille vastaaville joutoalueille.
 • julkaistu päivitetyt metsänhoidon suositukset metsityksestä. Huomiota kiinnitettiin laajasti metsityksen ekologiseen, sosiaaliseen ja taloudelliseen kestävyyteen.

Syksyn 2021 aikana valmistellaan Joutoalueiden metsitys kestävästi -verkkokurssi maanomistajille ja ammattilaisille. Se laaditaan suomeksi ja ruotsiksi. Lisäksi julkaistaan tiivis selvitys metsityksen kehittämis- ja tutkimustarpeista.

Yhteistyökumppanit

Hankkeen toteuttaa Tapio. Yhteistyössä ovat mukana Luonnonvarakeskus ja Suomen metsäkeskus. Lisäksi hankkeen työpajoihin osallistuu laaja joukko metsä- ja ympäristöalan organisaatioissa toimivia asiantuntijoita.

Hankkeen kesto

Hanke alkoi esiselvityksenä marraskuussa 2019 ja päättyy vuoden 2021 lopussa.

Rahoittaja

Hankkeen rahoittaa kokonaisuudessaan maa- ja metsätalousministeriö.

Aineistot

Työpajat

1. työpaja 6.3.2020

2. työpaja 27.4.2020

3. työpaja 14.12.2020

Lisätietoa

Hankkeen projektipäällikkö, metsäasiantuntija Airi Matila, Tapio, airi.matila(at)tapio.fi, puh. +358 40 779 2258

Puuntuotannon asiantuntija Arto Koistinen, Tapio, arto.koistinen(at)tapio.fi, puh. +358 40 779 3186

 

 • Airi Matila
 • Metsäasiantuntija
 • airi.matila(at)tapio.fi
 • +358 29 432 6041
 • Arto Koistinen
 • Senior Advisor
 • arto.koistinen(at)tapio.fi
 • +358 29 432 6022