Joutoalueiden metsitys on uusi työlaji metsätaloudessa mutta se ei ole vielä vakiintunut käytäntöön. Metsitys kestävästi -hankkeessa tehdään tunnetuksi ja jalkautetaan metsätalouteen ratkaisuja, jotka varmistavat puuston kasvun aiemmin puuttomille alueille. Turvetuotantoalueiden maanomistajat tarvitsevat päätöksenteon tueksi tietoa alueidensa uusista vaihtoehdoista, joista metsitys on yksi tärkeimmistä. Huomiota kiinnitetään metsityksen ekologiseen, sosiaaliseen ja taloudelliseen kestävyyteen.

Tausta

Metsitys on keskeinen toimenpide metsäpinta-alan lisäämisessä ja sitä kautta metsien hiilinielun kasvattamisessa. Lähtökohtana on, että metsityksen yhteiskuntataloudelliset hyödyt ovat suuret. Tässä tilanteessa on tärkeää tehdä näkyväksi metsityksessä tarvittava laaja-alainen osaaminen, riskien tunnistaminen ja mahdollisten haittojen minimoiminen.

Tavoitteet

Metsitys kestävästi -hankkeessa vahvistetaan metsätalouden toimijoiden valmiuksia auttaa maanomistajaa metsitykseen liittyvissä pohdinnoissa. Hankkeessa kehitetään viestintää metsityksestä, tuotetaan tutkijaorganisaatioiden kanssa koulutusmateriaalia kohderyhmänä suonpohjien maanomistajat ja arvioidaan määräaikaista metsitystukijärjestelmää. Lisäksi käynnistetään metsityksen työmenetelmien ja kaluston T&K-toimintaa.

Toiminta

Hanke tuottaa päätöksenteossa tarvittavaa taustatietoa, miten metsityksen kohdevalinnassa ja toteutuksessa voidaan varmistaa kestävyyden eri osa-alueet. Hanke kytkeytyy maankäyttösektorin ilmasto-ohjelmaan.

Hankkeessa käsitellään entisten peltojen ja vastaavien joutoalueiden sekä turvetuotannosta uuteen käyttöön siirtyvien suonpohjien metsitystä. Hankkeessa ei pohdita maataloustuotannossa olevia peltoja, nurmia eikä niittyjä.

Yhteistyökumppanit

Hankkeen toteuttaa Tapio. Yhteistyössä ovat mukana Suomen metsäkeskus ja mukaan toivotaan alueellisia ja paikallisia metsäalan organisaatioita. Hankkeen työpajoihin osallistuu laaja joukko metsä- ja ympäristöalan asiantuntijoita.

Hankkeen kesto

Hankkeen ensimmäinen rahoituskausi käynnistyi marraskuussa 2019 ja päättyi 2021. Hanke sai jatkorahoitusta vuosina 2022 ja 2023.

Rahoittaja

Hankkeen rahoittaa kokonaisuudessaan maa- ja metsätalousministeriö.

Aineistot

Työpaja 5.5.2023

Työpaja 6.3.2020

Työpaja 27.4.2020

Työpaja 14.12.2020

  Lisätietoa

  Hankkeen projektipäällikkö, metsäasiantuntija Airi Matila, Tapio, airi.matila(at)tapio.fi, puh. +358 40 779 2258

   

  • Airi Matila
  • Metsäasiantuntija
  • airi.matila(at)tapio.fi
  • +358 29 432 6041