Monimetsä-hankkeessa luodaan työkaluja luonnonhoitoon ja viedään jo olemassa olevia keinoja entistä tiiviimmin osaksi jokapäiväistä työtä metsässä. 

Monimetsä – jatkoaskel luonnonhoitoon -hankkeen tavoitteena on vesistöjen tilan ja metsäelinympäristöjen ekologisen laadun paraneminen.

Tämän saavuttamiseksi hankkeen toimenpiteillä

 • Lisätään metsänomistajien kiinnostusta ja kykyä tunnistaa monimuotoisuuden turvaamisen mahdollisuuksia ja toteutuskeinoja omissa metsissään
 • Kehitetään toimijoiden käyttöön kustannustehokkaita ja metsänomistajien palvelutarpeita vastaavia toimintamalleja ja työkaluja luonnonhoidon edistämiseen
 • Lisätään urakoitsijoiden ja käytännön työntekijöiden osaamista työmaasuunnittelussa, työnjohdossa ja toteutuksessa niin, että luonnonhoidolle asetetut tavoitteet saavutetaan
 • Lisätään paikkatiedon hyödyntämistä luonnonhoidon keinojen valinnassa ja kustannusvaikuttavassa kohdentamisessa ml. digitaalisten metsänhoitosuositusten hyödyntäminen
 • Kehitetään metsätalouden julkisten hallinto-, tuki- ja neuvontajärjestelmien vaikuttavuutta luonnonhoidon edistämisessä.

Lisätietoa Monimetsä-hankkeen tapahtumista löytyy Suomen metsäkeskuksen hankesivulta.

 

Monimetsä-hankkeen toiminta vuosina 2016-2018

Vuosina 2016-2018 Monimetsä-hanke kehitti toimintamalleja, joiden myötä maanomistajat ja metsäammattilaiset voivat täydentää metsän- ja luonnonhoidon käytäntöjä keinoilla, jotka turvaavat metsänkäytön kestävyyttä ja parantavat luonnonhoidon tasoa. Hankkeessa selvitettiin luonnonhoidon käytännön ongelmia, kehitetttiin ratkaisuja ja kokeiltiin niiden toimivuutta käytännössä.

 

Keskeisimmät tulokset 2016-2018

 • Monimetsä –työpajat 3-5 kpl (kesäkuu-elokuu 2016)
 • Monimetsä –raportti I: Talousmetsien luonnonhoidon tehokkaat ratkaisut (helmikuu 2017)
 • Kehittämiskokeilut 3 kpl (vuosi 2017)
 • Monimetsä-raportti II: Talousmetsien luonnonhoidon tehokkaat ratkaisut – käytännön sovelluksia (vuodenvaihde 2017-2018)
 • Toimintamallien käyttöönottoon tarvittavat materiaalit (ohjeet, oppaat, videot, nettimateriaali)
 • Tuloksia käytäntöön vievät koulutukset metsäalan toimijoille 10 kpl, materiaalit yms. (2018)

Monimetsä tuottaa laajan hyödyn

 • Monimuotoisuudelle tärkeiden elinympäristöjen tilan ja vesiensuojelutoimien tehokkuus paranee
 • Luonnonhoidon toteutukseen liittyvä yhteisymmärrys lisääntyy
 • Maanomistaja saa tavoitteidensa mukaista palvelua metsänkäsittelyssä
 • Monitavoitteisen metsänhoidon palvelujen tarjoaminen helpottuu

Ohjausryhmä

Hankkeen ohjausryhmään kuuluvat Maa- ja metsätalousministeriöYmpäristöministeriöMTK, Metsäteollisuus rySuomen metsäkeskus, Tapio Oy, Suomen riistakeskusSYKELuonnonvarakeskus ja Koneyrittäjien liitto

 

Lisätietoa

Katja Matveinen, Maa- ja metsätalousministeriö, katja.matveinen(at)mmm.fi, puh. +358 40 179 7909

Riitta Raatikainen, Suomen metsäkeskus, riitta.raatikainen(at)metsakeskus.fi, puh. +358 50 314 0440

Sanna Kotiharju, Suomen metsäkeskus, sanna.kotiharju(at)metsakeskus.fi, puh. +358 50 911 9388

Lauri Saaristo, Tapio Oy, lauri.saaristo(at)tapio.fi, puh. +358 40 573 9168