Monimetsä-koulutuspäivän ohjelma

Monimetsä-koulutuspäivä tarjoaa osallistujilleen laajan tietopaketin siitä, kuinka metsänhoidon suositusten avulla voi palvella metsänomistajaa luonnon monimuotoisuuden turvaamiseen ja vesiensuojeluun liittyvissä kysymyksissä. Koulutuspäivän sisältöön kuuluu seuraavat aiheet:

  • Monimetsästä onnistumisia metsänomistajien palveluun ja paremmuutta luonnonhoidon ratkaisuihin!
  • Monimetsä-toimintamallien käyttö: mitä asioita ja millä tavoin luonnonhoidosta kannattaa sopia metsänomistajan kanssa, paikkatietotyökalut luonnonhoidon suunnittelun tueksi
  • Luontokohteet metsänkäsittelyssä: metsälain 10 § tulkintalinjausten valtakunnallinen yhtenäistäminen, erityisesti purokohteet
  • Kuolleen puun säilyttämisen keinot ja merkitys monimuotoisuudelle
  • Turvemaametsien ja lehtojen hoitovaihtoehtoja
    Talousmetsien luonnonhoidon maastokohteet

Monimetsä – Luonnonhoidon toimintamallit talousmetsissä – koulutukset

  • Koulutuksia on 22 paikkakunnalla eri puolilla Suomea

Monimetsä-koulutus Hyvinkäällä 12.4.2018, esimerkkejä maastokohteilta

Ensimmäinen tilaisuus pidettiin Hyvinkäällä 12.4.2018. Maastokohteet olivat Golf-kentän laitamilla olevaa talousmetsää. Pienen metsäkävelyn varrelta löytyi kukkurakaupalla mahdollisuuksia monimuotoisuuden turvaamiseen metsänhoidon ja hakkuiden rinnalla. Näitä mahdollisuuksia oli hakkuissa ja metsänhoidossa taitavasti hyödynnetty metsänhoidon suositusten mukaisilla luonnonhoitokeinoilla. Alueelta löytyi muun muassa turvattuja arvokkaita luontokohteita, järeitä haapoja, lahopuuta sekä puustoltaan monipuolisia sekametsiä.

Luontokohteessa puro, jyrkänne, lehto ja kallio: Monimuotoisuuden turvaamisen panoksia on suositeltavaa keskittää tällaiselle alueelle. Myös metsälaki turvaa kohdetta käytönrajoituksin. METSO-ohjelma tarjoaa taloudellisesti ja ekologisesti kestäviä vaihtoehtoja tilanteisiin, joissa hakkuut ja luontoarvojen turvaaminen vaikea sovittaa yhteen samalla metsikkökuviolla.
Pellon reunavyöhykkeen metsikkö: Elinvoimainen kuusialikasvos antaa hyvät luontaisen uudistamisen lähtökohdat. Ne säilyttäen tässä pellonreunan lähimetsässä voidaan seuraavassa kasvatushakkuussa käyttää monenlaisia luonnonhoitokeinoja, esim. säästöpuuryhmä, lahopuun, säästäminen, tekopökkelöt.
Taimikko: Tälle kohteelle tarvitaan taimikonhoito nopeasti. Luonnonhoidon keinoista kohteelle sopii lehtipuusekoituksen säilyttäminen, puulajien määrän säilyttäminen ja riistatiheiköt.
Säästöpuuryhmä: Metsätaloudellisesti vaikeiden tai vähäarvoisten kohtien säästäminen on kustannustehokasta monimuotoisuuden turvaamista.

Tule mukaan Monimetsä-koulutukseen

  • Tulevat koulutukset: Janakkala 17.5, Kankaanpää 22.5, Juupajoki 23.5. , Multia 7.6, Luumäki 13.6, Juuka 14.6, Mikkeli 15.8, Kuopio 16.8, Kannus 22.8, Ähtäri 23.8, Liminka 5.9, Tervola 18.9, Ristijärvi 20.9, Kaarina 28.9 ja Lahti 3.10.
  • Ilmoittaudu Monimetsä-koulutukseen

Monimetsä sosiaalisessa mediassa

Hyvän metsänhoidon suositukset Facebook

Metsänhoitosuositukset Instagram

Kuvat: Lauri Saaristo