Monimetsä-hanke viestii luonnonhoidon keinoista metsänomistajille ja metsäalan muille toimijoille.  Tältä sivulta löytyvät Monimetsä-videot esittelevät keskeisiä talousmetsien luonnonhoidon keinoja.

 Jätetään soiden reunoille vaihettumisvyöhykkeet

Luonnonhoidon tarkistuslista

Edistetään luontoarvoja peltojen reunavyöhykkeillä

Säästetään haavat

Jätetään vesien varsille suojavyöhykkeet

Tehdään tekopökkelöitä

Jätetään säästöpuita ja säästöpuuryhmiä