Luonto

Kestävän maankäytön tärkeimpiin tavoitteisiin kuuluu monimuotoisuuden köyhtymisen pysäyttäminen. Tiedämme riittävästi voidaksemme kehittyä toimijoina niin, että tulevat sukupolvet löytävät jäljiltämme elinvoimaisen metsäluonnon ja kestäviä tapoja sen hyödyntämiseen.

Luonnon monimuotoisuuden turvaaminen talousmetsissä

Tapio on talousmetsien luonnonhoidon uranuurtaja Suomessa. Luonnon monimuotoisuuden käsitteen käyttöönotosta lähtien – reilusti yli 20 vuoden ajan – tärkeä osa toimintaamme on ollut palvelu, joka auttaa asiakkaita turvaamaan monimuotoisuutta talousmetsissä. Uskomme, että metsätalouden toimijoilla on ratkaiseva rooli metsäluonnon monimuotoisuuden tilan kehityksessä.

Tänä päivänä vastuullamme on lukuisia valtakunnallisia kehittämishankkeita. Niissä metsä- ja ympäristöalan toimijat hakevat metsätalouteen yhteistyössä lajien ja luontotyyppien uhnanalaistumiskehityksen pysäyttämiseen liittyviä ratkaisuja. Lisäksi toteutamme paikallisia, yrityskohtaisia sekä kunta- tai kaupunkikohtaisia luonnon monimuotoisuuteen ja talousmetsien luonnonhoitoon liittyviä selvityksiä, raportteja, analyysejä ja aineistoja.

Tutustu töihimme

Metsien käytön monipuolistaminen

Puun rinnalla monet muut metsäluontoon perustuvat tuotteet ja palvelut monipuolistavat metsien käyttöä. Tarjoamme asiantuntemuksemme metsäluontoon perustuvien tuotteiden ja palveluiden kehittämiseen. Meillä on kokemusta palvelu- ja sopimuskonseptien kehittämisestä ja metsien monikäyttöön liittyvistä selvityksistä.

Tutustu töihimme

Ota yhteyttä, niin kerromme lisää

 • Lauri Saaristo
 • Johtava asiantuntija
 • lauri.saaristo(at)tapio.fi
 • +358 29 432 6055
 • Airi Matila
 • Metsäasiantuntija
 • airi.matila(at)tapio.fi
 • +358 29 432 6041
 • Nora Arnkil
 • Luonnonhoidon asiantuntija
 • nora.arnkil(at)tapio.fi
 • +358 29 432 6021
 • Sara Turunen
 • Kestävyysasiantuntija
 • sara.turunen(at)tapio.fi
 • +358 29 432 6090
 • Matti Maajärvi
 • Kehittämispäällikkö
 • matti.maajarvi(at)tapio.fi
 • +358 29 432 6080
 • Teemu Huikuri
 • Luonnonhoidon asiantuntija
 • teemu.huikuri(at)tapio.fi
 • +358 29 432 6081

Ajankohtaista

Uutiset 1.2.2024

EU kiinnostui maaperästä – miksi myös metsänomistajan pitäisi?

Miten maaperä tulisi huomioida metsänhoidossa? Entä mitä uutta tuo tullessaan EU:n maaperädirektiivi suomalaisten metsien näkövinkkelistä? Kuuntele Metsäntuntijat-podcastin uusi jakso!

Blogit 31.1.2024

Neuvonta vaikuttaa myönteisesti metsänomistajien käsityksiin laho- ja lehtipuista

Tapion harjoittelija Pia Lehmusvuori testasi uutta laho- ja lehtipuiden neuvontamateriaalia metsänomistajien neuvontaan. Lue Pian havaintoja ja kehittämisideoita haastatteluissa esiin tulleista asioista!

Tiedotteet 17.1.2024

Metsäisiä direktiiviluontotyyppejä käsittelevä raportti tuo lisätietoa EU:n biodiversiteettistrategian kansallisten sitoumusten valmisteluun

Luontodirektiivin toimeenpanoa tukevassa hankkeessa selvitettiin neljän puustoisen luontotyypin tilaa, niitä koskevia tietopuutteita ja keinoja luontotyyppien turvaamiseksi.