Tapio on järjestänyt Stora Ensolle luonnonhoidon koulutusta jo useamman vuoden ajan. Tavoitteena on varmistaa Stora Enson omien toimihenkilöiden sekä yrityksen käyttämien puunkorjuuyritysten henkilöstön luonnonhoidon riittävä osaaminen.

Vuonna 2023 Tapio toteutti Stora Ensolle koulutuskokonaisuuden, joka sisälsi kolme webinaaria ja kolme maastokoulutuspäivää. Koulutuksen sisältö räätälöitiin asiakkaan toiveiden mukaan.

”Koulutus on tarkoitettu meidän uusille toimihenkilöille sekä yrittäjien uusille toimihenkilöille ja kuljettajille. Olemme halunneet varmistua siitä, että uusilla henkilöillä on hyvä osaaminen ympäristöasioissa, kun he meillä aloittavat. Koulutukseen ovat myös vanhat konkarit olleet tervetulleita kertaamaan asioita”, sanoo Stora Enson ympäristöpäällikkö Niina Partanen.

Webinaareissa käytiin läpi muun muassa metsien monimuotoisuuden nykytilaa, talousmetsien roolia monimuotoisuuden turvaamisessa, kansallista lainsäädäntöä, metsäsertifioinnin vaatimuksia, metsänhoidon suosituksia sekä talousmetsien luonnonhoidon konkreettisia keinoja.

Maastokoulutuksessa perehdyttiin luonnonhoidon keinoihin käytännössä. Koulutuksessa painotettiin luontokohteiden tunnistamista, suojavyöhykkeiden rajaamista ja luonnonhoidon keinojen kustannusvaikuttavaa toteutusta.

Koulutuksessa käväistiin uomaltaan luonnontilaisen joen rantavyöhykkeellä, jossa oli runsaasti kuollutta puuta, erirakenteista puustoa sekä rantatörmällä tihkupintoja. Tällaiset monimuotoisuuden kannalta merkittävät kohteet on hyvä rajata metsätalouskäytön ulkopuolelle riittävällä suojavyöhykkeellä. Kuva: Teemu Huikuri

”Koulutuksen jälkeen toimihenkilöillä on valmiudet keskustella luonnonhoidon merkityksestä ja tarjota erilaisille metsänomistajille heidän tavoitteitaan tukevia metsänhoidon toteutuksia”, kertoo luonnonhoidon asiantuntija Teemu Huikuri Tapiosta.

”Puunkorjuuyrityksille ja koneenkuljettajille koulutus taas tarjoaa kuvan luonnonhoidon käytännön toimintatavoista ja perustelut niiden tekemiselle”, hän jatkaa.

”Palaute koulutuksista on ollut hyvää – erityisesti maasto-osuudet ja erilaisten ympäristökohteiden tunnistaminen on koettu oman työn kannalta tärkeiksi”, Partanen sanoo.

Tapio vastasi webinaarien toteutuksesta ja sisällön suunnittelusta, maastotilaisuuksien suunnittelusta, kohteiden ennakkotarkastuksesta sekä kouluttamisesta.

Koulutuksen avulla osallistujat saivat lähtötasosta riippumatta selkeän yleiskuvan luonnonhoidosta ja monimuotoisuuden edistämisestä osana metsätalouden toimintaympäristöä.

Ota yhteyttä, niin kerromme lisää

Autamme asiakkaitamme turvaamaan luonnon monimuotoisuutta talousmetsissä. Tarjoamme koulutuksia, asiantuntijaluentoja ja -webinaareja monenlaisista metsä- ja luontoteemoista. Tutustu luontotiimin palveluihin ja tarjoamiimme koulutuksiin

  • Teemu Huikuri
  • Luonnonhoidon asiantuntija
  • teemu.huikuri(at)tapio.fi
  • +358 29 432 6081