Koulutuspalvelut

Osaava henkilöstö tuottaa tulosta! Autamme sinua onnistumaan henkilöstön osaamisen kehittämisessä ja osaamistavoitteiden saavuttamisessa. Saat meiltä tarvittavat ratkaisut ja osaavat asiantuntijat eri vaiheisiin: tavoitteen määrittelyyn ja osaamisen kartoittamiseen, valmennukseen sekä osaamistulosten todentamiseen.

Voimme olla avuksi heti alusta lähtien koulutustarpeen ja tavoitteen määrittelyssä. Mikäli nämä ovat sinulla jo selvät, niin tarjoamme kokemukseemme perustuen niitä vastaavan oppimisratkaisun.

Asiantuntijaluennot ja -webinaarit valitsemastasi metsä- tai luontoteemasta

Voit tilata meiltä asiantuntijan tilaisuuteesi, koko koulutuspäivän toteutuksen tai vaikka webinaarisarjan päivän polttavasta metsäaiheesta!

Sovimme toteutuksen aina tarkemmin yhdessä asiakkaan kanssa. Tällä varmistetaan, että viesti vastaa todellista tarvetta ja teille keskeisiä näkökohtia.

Lue lisää palvelusta

Koulutus- ja valmennusjaksot valitsemastasi metsä- tai luontoteemasta

Tarjomme teille sovitettuja koulutuksia metsien käytön eri teemoista, kuten:

 • Moniarvoinen ja kestävä metsänhoito
 • Metsätalouden käytännöt
 • Metsien monikäyttö
 • Metsäluonnon hoito ja puhtaat vedet
 • Metsätieverkon ylläpito
 • Puunkorjuun toteutus
 • Metsätieverkoston ylläpito
 • Metsänomistus ja metsävarojen hallinta
 • Metsän arvonmääritys ja laskennat
 • Paikkatiedon hyödyntäminen metsänhoidossa
 • Vaikuttava viestintä

Koulutukseen voidaan sisällyttää monipuolisesti oppimisen erilaisia keinoja kuten verkkokursseja, etäkoulutusta, maastokoulusta ja osaamisen todentamista.

Esimerkkejä toteuttamistamme koulutus- ja valmennusjaksoista:

 • Energiapuuosaaja -koulutusohjelma
 • Ilmasto-Inno -koulutusohjelma
 • Jatkuvan kasvatuksen koulutukset
 • Kaava- ja maisematyölupakoulutukset
 • Lehtojen hoidon toimintaohjelma -koulutukset
 • Luonnonhoitokortin valmentavat koulutukset
 • Metsänhoidon suositukset -koulutukset
 • Metsätalouden kannattavuus -koulutukset
 • Metsäteiden kunnostus ja ylläpito -koulutukset
 • Metsätila-arvion tekemisen koulutukset
 • Monimetsä-hanke – Talousmetsien luonnonhoidon laadun parantaminen
 • Paikkatiedon hyödyntämisen koulutukset
 • PEFC- ja FSC-metsäsertifioinnin koulutukset
 • Suometsäosaaja -koulutusohjelma
 • Uusien työntekijöiden ympäristökoulutukset

Työturvallisuuskoulutukset ja kasvinsuojelututkinnot metsäpainotteisena

Työturvallisuuskortti on Työturvallisuuskeskuksen (TTK) hallinnoima pätevyys, jolla osoitetaan työpaikalla tarvittava työturvallisuusosaaminen. Koulutus on hyödyllinen metsäkone- ja metsäpalveluyrittäjille ja kaikille työntekijöille, jotka liikkuvat puunostajan hallinnoimalla puunkorjuutyömaalla ja sen varastolla sekä puutavara-auton kuljettajille, jotka vievät raakapuuta useiden toimijoiden vastaanottopaikoille.

Koulutuksen sisältö ja oppituntien aiheet perustuvat TTK:n hyväksymään ohjelmaan ja metsäalalle kohdennettuun opetusaineistoon. Koulutusohjelmaan voidaan sisällyttää myös yrityksen omat turvallisuusohjeet ja turvallisuushavaintojen tulokset.

Metsätaloudessa tarvittavan kasvinsuojelututkinnon voi suorittaa työturvallisuuskorttikoulutuksen yhteydessä tai erillisessä tenttitilaisuudessa, johon voidaan liittää kasvinsuojeluun perehdyttävä luento. Kasvinsuojelututkinto on voimassa viisi vuotta kerrallaan.

Lue lisää palvelusta

TAPIO ForestKIT -koulutukset

Koulutuskokonaisuuksiksi tarjoamme hyväksi todettuja valmiita paketteja. Jos sopivaa ei heti löydy, niin muokkaamme koulutuksen halutun mukaiseksi.

Meille on tärkeää, että opit käyttämään TAPIO ForestKIT -järjestelmää tehokkaasti juuri omassa työssäsi ja saat täyden tehon irti järjestelmän monipuolisista toiminnoista.

Lue lisää palvelusta

Ota yhteyttä, niin kerromme lisää

 • Kalle Vanhatalo
 • Palvelualueen päällikkö, konsultointi
 • kalle.vanhatalo(at)tapio.fi
 • +358 29 432 6067
 • Olli Äijälä
 • Liiketoimintajohtaja, asiantuntijapalvelut
 • olli.aijala(at)tapio.fi
 • +358 29 432 6074