Tapio teki Ahvenanmaan metsänhoitoyhdistykselle selvityksen ja laskelmat metsätalouden kannattavuudesta Ahvenanmaalla. Selvityksen tulokset auttavat linjaamaan paikallisen metsätalouden kehittämistä.

Asiakas halusi ajantasaisen tilannekuvan metsätalouden kannattavuuteen vaikuttavista tekijöistä Ahvenanmaalla. He tilasivat Tapiosta laajan selvityksen, jonka tavoitteena oli todentaa syitä Manner-Suomea heikommalle kannattavuudelle.

Selvityksessä käytettiin julkisia tietolähteitä, kuten Luken tilastotietokantaa. Näkemystä täydennettiin haastattelemalla paikallisia ja Manner-Suomen puunostajia, maakuntahallitusta ja metsänomistajajärjestöjä sekä tutkijoita.

Kannattavuuden lisäksi asiakas oli kiinnostunut saamaan tietoa metsien käsittelyn ilmastovaikutuksista ja mahdollisuuksista hiilensidonnan lisäämiseen. Tapio tuotti sekä metsätalouden kannattavuuslaskelmat että hiilensidonnan strategiat ja laskelmat. Lisäksi selvitykseen sisältyi metsän terveyttä ja metsätuhojen ennalta ehkäisyä Ahvenanmaalla käsittelevä analyysi. Kirjanpainajatuhot ovat olleet Ahvenanmaalla kasvava ongelma.

Työ tehtiin tiiviissä yhteistyössä työn tilaajan ja muiden paikallisten sidosryhmien kanssa.

”Tapiosta pidettiin aktiivisesti yhteyttä koko projektin ajan, ja asiakkaalle raportoitiin työn etenemisestä säännöllisesti”, sanoo Torbjörn Björkman Ahvenanmaan metsänhoitoyhdistyksestä.

Työn tuloksena asiakas sai metsätalouden kannattavuus- ja hiililaskelmat sekä analyysin kannattavuuden tekijöistä ja niiden merkityksestä. Tärkeä osa kokonaisuutta olivat ehdotukset kannattavuutta parantavista toimista ja uusien tulonlähteiden hyödyntämisestä puunmyynnin rinnalla.

Tulokset tukevat paikallisen metsänhoitoyhdistyksen toiminnan suunnittelua ja Ahvenanmaan metsätalouden kehittämistä faktoihin perustuen.

”Tämän vuoden liiketoimintasuunnitelmassamme korkein prioriteetti on työskennellä raportin suositusten parissa – ja selvittää, mitä me metsänhoitoyhdistyksenä voimme tehdä kannattavuuden eteen”, kertoo Björkman.

Lue asiakastarina ruotsiksi – läs kundberättelsen på svenska

Ota yhteyttä, niin kerromme lisää

Tapion asiantuntijaratkaisut tarjoavat käyttöösi metsä-, luonto- ja paikkatiedon kokeneet osaajat sekä asiantuntijoiden verkostot.

  • Henry Schneider
  • Metsätietoasiantuntija
  • henry.schneider(at)tapio.fi
  • +358 29 432 6004

Poimintoja projektin palautekyselystä

”Objektiivinen raportti, joka kuvaa hyvin nykytilannetta! Nyt on tärkeää analysoida ja keskustella siitä, mitä pitäisi tehdä eteenpäin edetäkseen.”

”Hyvä, että ulkopuolinen taho toteutti selvityksen. Se tarjoaa laajempaa analyysiä ja vertailuja, kuin olisimme voineet tehdä omin voimin.”