Tapio gjorde på uppdrag av Ålands skogsvårdsförening en utredning över skogsbrukets lönsamhet på Åland. Resultaten från utredningen hjälper utvecklandet av det lokala skogsbruket.

Kunden önskade en aktuell översikt över de faktorer som inverkar på skogsbrukets lönsamhet i landskapet. Tapio gjorde en utredning, där målet var att identifiera orsakerna till sämre lönsamhet jämfört med fastlandet.

I utredningen användes öppna datakällor, som till exempel Naturresursinstitutets (Luke) statistikdatabas. Förutom analys av data baserar sig utredningen på intervjuer med skogsvårdsföreningen, lokala virkesköpare och virkesköpare från fastlandet, landsskapsregeringen och forskare.

Förutom lönsamheten ville kunden ha en översikt av klimatpåverkan hos olika skogsvårdsprogram och möjligheter att öka kolbindningen. Tapio gjorde kalkyler över både skogsbrukets lönsamhet och strategier för kolbindning. Till utredningen hörde också en analys av skogens hälsa och möjligheter att förbygga uppkomsten av skogsskador i de åländska skogarna. Barkborreskador har blivit ett allt större problem på Åland de senaste åren.

Arbetet framskred i tätt samarbete med beställaren och andra lokala aktörer.

”Tapio höll aktivt kontakt under projektets gång och rapporterade om hur arbetet framskred”, berättar Torbjörn Björkman, verksamhetsledare på Ålands skogsvårdsförening.

Som ett resultat av arbetet fick kunden kalkyler över lönsamheten och kolbalansen och en analys av orsakerna till den svaga lönsamheten jämfört med fastlandet. En viktig del av arbetet bestod i förslag på åtgärder för att förbättra lönsamheten och för att hitta nya inkomstkällor från skogen förutom virkesförsäljning.

Resultaten från arbetet stöder utvecklandet av skogsvårdsföreningens verksamhet och det åländska skogsbruket.

”I årets verksamhet har arbetet med rapportens förslag hög prioritet. Vi vill reda ut hur vi på skogsvårdsföreningen kan jobba för att förbättra lönsamheten i skogsbruket”, säger Björkman.

Lue asiakastarina suomeksi – läs kundberättelsen på finska

Ta kontakt, så berättar vi mera

Tapio experter och vårt omfattande nätverk erbjuder experttjänster av erfarna proffs på skog, natur och geodata.

  • Henry Schneider
  • Metsätietoasiantuntija
  • henry.schneider(at)tapio.fi
  • +358 29 432 6004

Svar i feedbackförfrågan som gjordes efter att rapporten blev klar

”Objektiv rapport som beskriver nuläget bra! Blir nu aktuellt med analys och diskutera vidare vad som bör göras för att komma framåt.”

”Bra att en extern part gjort utredningen. Ger även andra typer av intressanta analyser och jämförelser med fastlandet än vad vi hade kunnat göra på egen hand.”