Tutkijatyöpaja 8.9.2021: Metsien luonnonhoidon ja suojelun keinojen vaikuttavuus ilmastonmuutoksen näkökulmasta

24.8.2021

Aika ja paikka: 8.9.2021 klo 13 – 16, Teams-kokous

Tilaisuus on tarkoitettu ilmastokestävän metsätalouden asiantuntijoille ja tutkijoille sekä metsänhoidon suositusten ohjausryhmän jäsenille.

Tervetuloa mukaan metsänhoidon suositusten tutkijatyöpajaan!

Metsien luonnonhoidon ja suojelun keinojen vaikuttavuus ilmastonmuutoksen näkökulmasta

Tilaisuuden teemana on ko. metsänhoidon valintojen ilmastokestävyys. Tapahtuma on osa Metsänhoidon suositukset, ilmastokestävä metsänhoito -hankkeen 2021 toteutusta, jossa tavoitteena on tuottaa metsänomistajille uusia suosituksia ilmastokestävyyttä tukevaan metsänhoitoon.

Tilaisuuden tavoitteena on varmistaa, että suositusten kuvaamisessa on huomioitu aihetta koskeva uusin tutkimustieto. Käsittelemme teemaa Tapion kokoaman synteesin pohjalta.

Vuonna 2020 toteutimme taustakoonnin ilmastokestävästä metsänhoidosta. Raportti ja sen liitteet ovat katsottavissa täältä. Taustakoonti on tärkeä osa uusien suositusten laadintaa.

Tutkijatyöpajan ohjelma

13.00 Tilaisuuden avaus, metsänhoidon suositusten kehittämispolun ja tutkimussynteesien esittely

Osio I: Luonnonhoidon keinojen vaikuttavuus ilmastonmuutoksen näkökulmasta

13.20 Matti Koivula, tutkimusprofessori, Luonnonvarakeskus

13.35 Matti Ylänne, senior advisor, Tapio

13.45 Osallistujien kommentit

14.15 Tauko

Osio II: Suojelun keinojen vaikuttavuus ilmastonmuutoksen näkökulmasta

14.30 Martin Forsius, tutkimusprofessori, Suomen ympäristökeskus

14.45 Heli Peltola, professori, UEF

  • kommenttipuheenvuoro

15.00 Timo Kuuluvainen, dosentti, Helsingin yliopisto

15.15 Osallistujien kommentit

15.45 Loppukeskustelu ja yhteenveto

16.00 Tilaisuus päätös

Ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen on päättynyt.

Teams-kutsu ja Tapion kokoamat tutkimussynteesit päivän teemasta on lähetetty osallistujille. Tilaisuudesta ei laadita tallennetta.