Tapion raportti nro 44

Ilmastokestävä metsänhoito -taustaraportti metsänhoidon suositusten kehittämiseen

Metsänhoidon suositukset – ilmastokestävä metsätalous – hankkeen 12/2020 julkaistuun taustaraporttiin on koottu tietoa ilmastokestävästä metsien käytöstä metsänhoidon suositusten jatkokehitystä varten. Raportissa koostetaan yhteen hankkeessa toteutettujen tutkimuslaitosten raporttien sekä muuhun tieteelliseen tutkimukseen ja käytännön metsänhoitoon liittyvää tietoa.

Ilmastokestävä metsänhoito – raporttia on hyödynnetty metsänhoidon suositusten vuonna 2020 uudistettujen periaatteiden laadinnassa ja sitä tullaan hyödyntämään suositusten jatkokehityksessä ilmastokestävyyden näkökulmasta. Tähän sisältyy ilmastonmuutoksen sopeutumisen ja ilmastonmuutoksen hillinnän toimet. Koottu taustamateriaali sisältää eri tieteenalojen ja käytännön toimijoiden näkemyksiä ja tutkittua tieteellistä tietoa ilmastokestävästä metsätaloudesta ja sen suhteesta metsänhoidon kokonaiskestävyyteen.

Tapion raportti nro 44

→  Lataa Ilmastokestävä metsänhoito -taustaraportti


Raportin liitteet.


Liite 1. – Ilmasto ja Metsänhoidon suositukset aloitustilaisuus

Raportti 20.3.  Kooste Ilmasto ja Metsänhoidon suositukset -aloitustilaisuudesta (pdf)

Liite 2. Tutkijapaneelit: Ilmastonmuutokseen sopeutuminen ja Ilmastonmuutoksen hillintä

Koonti tutkijatyöpajoista ilmastonmuutokseen sopeutuminen ja hillintä (pdf)

Liite 3. Pyöreän pöydän tulosten yhteenveto

Metsänhoidon suositusten pyöreät pöydät 2020, tulokset ilmastokestävän metsätalouden osalta (pdf)

Liite 4. Katsaus Ruotsin ilmastokestävään metsätalouteen

Katsaus Ruotsin kansalliseen metsäohjelmaan ilmastokestävyyden näkökulmasta (pdf)

Liite 5. – Tutkimussynteesi

Tutkimussynteesi ilmastokestävän metsänhoidon erilaisista valinnoista (pdf)

Liite 6. Ilmastoraportti: Ilmastonmuutoksen vaikutukset Suomessa metsänhoidon näkökulmasta

Liite 7. Metsäraportti: Ilmastonmuutos ja metsänhoito

Lausunnot raportteihin


Hankkeen vuoden 2020 tiedotteet ja tapahtumat aineistoineen


Tiedote 7.12. Metsien kasvua turvataan ilmastokestävällä metsänhoidolla – Luken ja Syken raportti julkaistu

Tiedote 3.12. Ilmastokestävyys linjattu osaksi metsänhoidon suositusten periaatteita

Tapahtuma 3.12. Ilmastokestävyys osaksi metsänhoidon suosituksia -seminaari

Tiedote 21.9. Suomen metsät kohtaavat ilmaston, joka voi nostaa tuhoriskin aivan eri tasolle – uusi selvitys kokoaa ilmastofaktat

Tiedote 22.6. Metsänhoidon suositukset uudistumassa – maakunnista koottiin tarpeet ilmastokestävyyden lisäämiseksi

Tiedote 26.5. Metsänhoidon suositusten pyöreä pöytä, Pohjois-Karjala 13.5.

Tutkijatyöpajojen kooste 22.5. Ilmastonmuutoksen hillintä, työpaja 15.5. ja tietoa hankkeesta 

Tiedote 20.5. Metsänhoidon suositusten pyöreä pöytä, Keski-Suomi 12.5.

Tiedote 14.5. Metsänhoidon suositusten pyöreä pöytä, Lappi 8.5.

Tiedote 6.5. Metsänhoidon suositusten pyöreä pöytä, Pohjanmaa 28.4.

Tiedote 28.4. Metsänhoidon suositusten pyöreä pöytä, Varsinais-Suomi 22.4.

Tutkijatyöpaja 23.4. Metsänhoidon suositusten tutkijatyöpajassa keskusteltiin sopeutumisesta ilmastonmuutokseen

Artikkeli 24.2. Ratkaisuja ilmastoviisaalle metsänomistajalle (Kooste Ilmasto ja Metsänhoidon suositukset -aloitustilaisuudesta)

Tapahtuma 11.2. Ilmasto ja Metsänhoidon suositukset -aloitustilaisuus

Ilmastokestävä metsänhoito -taustaraportti metsänhoidon suositusten kehittämiseen

Törmänen T. (toim.) 2020 Ilmastokestävä metsänhoito – taustaraportti metsänhoidon suositusten kehittämiseen. Tapion raportteja nro 44.

© Tapio Oy

ISBN 978-952-5632-99-6

 • Kalle Vanhatalo
 • Palvelualueen päällikkö, konsultointi
 • kalle.vanhatalo(at)tapio.fi
 • +358 29 432 6067
 • Olli Äijälä
 • Liiketoimintajohtaja, asiantuntijapalvelut
 • olli.aijala(at)tapio.fi
 • +358 29 432 6074
 • Tiina Törmänen
 • Metsänhoidon ilmastoasiantuntija
 • tiina.tormanen(at)tapio.fi
 • +358 29 432 6510