Webbinarium: Klimatsmart skogsbruk – nyheter i rekommendationerna för skogsvård 27.9.2023 kl 9-11 

1.9.2023

Webbinariet ger dig en helhetsbild av grunderna till ett klimatsmart skogsbruk: anpassning till klimatförändring och åtgärder i skogen för att motverka klimatförändringen.  

Tidpunkt: Onsdagen den 27.9.2023 kl 9 – 11, Teams
För vem: Webbinariet är öppet för alla och riktar sig till skogsägare och skogsfackmän.

Logo: rekommendationer för skogsvård.

Då vi sköter skogen gör vi val, där vi kan motverka klimatförändringen inom ramen för skogsägarens mål. En speciellt viktig del av ett klimatsmart skogsbruk är att ta i beaktande prognoserna för utvecklingen av klimatet och därmed anpassa oss till framtidens klimat. Dagens plantor utgör 2070-talets skogar.

Program och presentationer

Skogsbrukets verksamhetsmiljö förändras – rekommendationerna för skogsvård ger nya verktyg åt skogsexperten
Henry Schneider, Tapio

Vad innebär klimatsmart skogsbruk och hur tas det i beaktande vid val av skogsvårdsmetoder?
Sara Turunen, Tapio

Bästa metoder för anpassing till klimatförändring
Henry Schneider, Tapio

Nya alternativ för klimatsmart skogsvård enligt rekommendationerna
Romi Rancken

Kommentar: Riikka Otsamo, Finlands skogscentral

Avslutning
Henry Schneider, Sara Turunen

Mer information

Rekommendationer för skogsvård: Klimatsmart skogsvård


Webbinariet är en del av projektet Ilmastokestävän metsänhoidon koulutus ja jatkokehitys 2023–2024, som finansieras av jord- och skogsbruksministeriet.

#RekommendationerFörSkogsbruk #FångaKolet

Mer information:

  • Henry Schneider
  • Metsätietoasiantuntija
  • henry.schneider(at)tapio.fi
  • +358 29 432 6004
  • Sara Turunen
  • Kestävyysasiantuntija
  • sara.turunen(at)tapio.fi
  • +358 29 432 6090