Webinaari: Metsätalouden ja hirvieläinten yhteensovittaminen metsien ilmastokestävyyden kannalta

18.8.2023

Sorkkaeläinten vaikutus metsien terveyteen ja kasvukykyyn ilmastotavoitteiden kannalta – uusia ratkaisuja (SORKKA) -hankkeen loppuwebinaari pidettiin keskiviikkona 11.10.2023 klo 9.30–12.

Hyvinvoivilla metsillä on suuri merkitys ilmastonmuutoksen hillinnässä ja siihen sopeutumisessa. Hirvieläinten metsille aiheuttamat vahingot ovat uhka ilmastonmuutoksen edetessä, sillä vahingot heikentävät metsien kykyä sitoa ja varastoida hiiltä.

Webinaarissa kuultiin ratkaisuja metsätalouden ja hirvieläinten yhteensovittamiseen. Yhteensovittamisella turvataan metsätalouden rinnalla mahdollisuudet metsästykseen ja kestävään riistakannan ylläpitoon ja hoitoon sekä pidetään huolta metsien kasvukyvystä ja hiilensidonnasta.

Alta voit tutustua webinaarin esitysmateriaaleihin.

Ohjelma

Puheenjohtajana toimii Timo Leskinen MTK:sta.

Avaus klo 9.30
Erno Järvinen, MMM

Metsävarojen ja hirvikannan yhteensovittaminen – laskentatyökalu päätöksenteon tueksi
Ari Nikula ja Juho Matala, Luke

Metsän- ja riistanhoidon alueellinen yhteensovittaminen – uusi toimintakonsepti ja uusia keinoja
Lauri Itkonen, Riistakeskus

Hirvieläintuhoriskien vähentäminen metsänhoidon keinoin – metsänhoidon suositusten päivitys
Varpu Kuutti, Tapio

Tiedon vienti osaksi käytännön metsänhoitoa
Markku Remes, Suomen metsäkeskus

Metsänhoidon ja sorkkaeläinkannan hoidon yhteensovittaminen talouden näkökulmasta – hirvieläinten hyödyt ja haitat
Jouko Lehtoviita, Tapio

Keskustelu ja yhteenveto

Lopetus klo 12.00


 

 • Tommi Tenhola
 • Metsätalouden kestävyysasiantuntija
 • tommi.tenhola(at)tapio.fi
 • +358 29 432 6061
 • Varpu Kuutti
 • Metsänhoidon asiantuntija
 • varpu.kuutti(at)tapio.fi
 • +358 29 432 6052
 • Jouko Lehtoviita
 • Senior advisor
 • jouko.lehtoviita(at)tapio.fi
 • +358 40 586 2134