Kamala luonto – Ihana monimetsä: ilves ja kärppä kavereineen tuovat luonnonhoidon lähelle metsänomistajia

9.6.2020

Suomen metsäkeskuksen ja Tapio Oy:n yhteistiedote 9.6.2020

Talousmetsien monimuotoisuutta ja vesien hyvää tilaa voidaan edistää pitämällä luonnonhoito mukana talousmetsien arjessa. Monimetsä-hanke viestii luonnonhoidon keinoista metsänomistajille ja metsäalan muille toimijoille koulutuksissa,  maastoretkillä, videoilla ja nyt myös sarjakuvahahmojen avulla.

Maa- ja metsätalousministeriö on päättänyt jatkaa suositun Monimetsä-hankkeen toimintaa vuosille 2020-2022. Monimetsä-hankkeen tapahtumilla, materiaaleilla ja videoilla lisätään metsänomistajien tietämystä talousmetsien luonnonhoidon merkityksestä ja keinoista. Metsänomistajille keväällä pidetyn luonnonhoito-webinaarisarjan tallenteet löytyvät Metsäkeskuksen verkkosivulta.

”Metsänomistajat haluavat kehittää toimintaansa ympäristön kannalta yhä kestävämmäksi. Kannustamme metsänomistajia tuomaan luonnonhoidon tavoitteet esille hakkuista sovittaessa”, toteaa hankkeen projektipäällikkö Sanna Kotiharju Suomen metsäkeskuksesta.

Monimetsällä on tarjottavaa myös metsäammattilaisille, jotka hyötyvät työkaluista ja osaamisesta luonnonhoidon keinojen käytössä.

”Metsänomistajalähtöinen ja hakkuukohteen luontoarvot huomioon ottava suunnittelu ja toteutus lisäävät asiakastyytyväisyyttä”, sanoo hankkeelle sisältöjä tuottavan Tapio Oy:n johtava asiantuntija Lauri Saaristo.

Tänä vuonna Monimetsässä seikkailevat myös Kamala luonto -sarjakuvasta tutut hahmot. Ilves ja kärppä kavereineen nähdään kommentoimassa metsään jätettyjä säästöpuita, lahopuita ja suojavyöhykkeitä.

”Kun meiltä pyydettiin kuvituksia Monimetsä-hankkeeseen, ei tarvinnut kahta kertaa miettiä. On hienoa olla hahmoinemme mukana tässä hankkeessa, sillä tällainen luonnonhoito on arvojemme mukaista ja lähellä sydäntämme”, kertovat Kamala luonto -sarjakuvan tekijät Jarkko Vehniäinen sekä Marja Lappalainen.

 

Monimetsä-hanketta toteuttavat Suomen metsäkeskus ja Tapio yhdessä Metsäteollisuus ry:n, MTK ry:n ja Koneyrittäjät ry:n kanssa. Hanke on osa kansallista metsästrategiaa ja sitä rahoittaa maa- ja metsätalousministeriö.

Lisätietoa:

Monimetsä-hanke – Suomen metsäkeskus
Monimetsä- luonnonhoito mukana talousmetsien arjessa – Tapio
Sanna Kotiharju, Suomen metsäkeskus, Monimetsä-hankkeen projektipäällikkö,
p. 050 911 9388, sanna.kotiharju (at) metsakeskus.fi
Lauri Saaristo, Tapio, johtava asiantuntija, p. 040 573 9168, lauri.saaristo (at) tapio.fi
Marja Lappalainen, marja.lappalainen@kamalaluonto.com

Monimetsä sosiaalisessa mediassa: Monimetsä Facebook ja Monimetsä Instagram

 

  • Lauri Saaristo
  • Johtava asiantuntija
  • lauri.saaristo(at)tapio.fi
  • +358 29 432 6055