Uusi Etapio mullistaa metsätalouden digipalveluja ja tukee metsänomistajan valintoja

17.9.2020

Alkukesästä julkaistu monitavoitteisen päätöstuen sovellus Etapio, on saanut testaajilta paljon positiivista palautetta. Etapio ottaa huomioon metsänomistajan eri tavoitteet, kuten metsätalouden kannattavuuden, hiilitaseen ja luontoarvot, ja koostaa metsäsuunnitelman valittujen painotusten mukaan. Sovellus on nyt kaikkien metsäammattilaisten saatavilla ja hyödynnettävissä metsänomistajien neuvonnassa.

Etapio helpottaa metsänomistajan päätöksentekoa ja auttaa ymmärtämään, mikä hänelle metsässä on tärkeintä ja mitä tavoitteita hän haluaa asettaa. Palvelu näyttää havainnolliset kuvaukset eri toimenpidevaihtoehdoista ja koostaa valintojen perusteella yksilöllisen metsäsuunnitelman. Oman metsätilan kartat, metsävaratiedot ja -suunnitelmat kulkevat helposti mukana sovelluksessa, ja metsänhoidon toimenpiteiden toteutumista voi seurata vaivattomasti. Yhteydenpito oman metsäammattilaisen kanssa on vaivatonta ja helppoa.

Metsäammattilaisille työkalu neuvontaan

“Olemme esitelleet Etapio-sovellusta alan ammattilaisille, ja vastaanotto on ollut erittäin innostunutta. Metsäammattilaiset ovat todenneet, että metsänomistajille pitää tarjota aitoja vaihtoehtoja. Tässä on työkalut siihen”, iloitsee sovellushankkeen kehittämispäällikkö, Mikko Lumperoinen. “Sovellus on mahdollista ottaa myös osaksi eri organisaatioiden järjestelmiä, ja sen avulla voidaan aivan uudella tavalla toteuttaa metsänomistajan ja metsäammattilaisen välistä kommunikointia esimerkiksi puukauppaan ja metsänhoitotöihin liittyen.”

Testaajien suosittelema

Etapio-palvelua on kevään ja kesän ajan testattu ahkerasti niin ammattilaisten, kuin metsänomistajienkin toimesta. Testaajat ovat ottaneet sovelluksen omakseen ja kiitelleet sen monipuolisia toiminnallisuuksia, kuten chat-palvelua. Myös päätöstuki on herättänyt ihastusta. Ensimmäistä kertaa on mahdollista nopeasti testata, miten erilaiset tavoitteet kuten luontoarvojen suosiminen vaikuttaa vaikkapa metsästä saatavaan tuottoon. Testikäyttäjiltä on saatu myös arvokasta palautetta, jota hyödynnetään kehitystyössä jatkossakin.

Valintojen tukemiselle selkeä tarve

Idea sovelluksen kehittämiseen lähti metsänomistajien selkeästä tarpeesta saada perusteltua tietoa metsätalouden kannattavuudesta, ilmastovaikutuksista ja luontoarvojen huomioon ottamisesta päätöksenteon tueksi. Tämän lisäksi kaivattiin myös entistä enemmän metsäammattilaisten apua.

“Julkisessa keskustelussa korostuvat usein vain metsänkäytön ääripäät, vaikka todellisuudessa metsien käsittelylle on olemassa monia eri tavoitteita ja myös vaihtoehtoja näiden tavoitteiden yhteensovittamiseen”, kertoo sovellushankkeen projektipäällikkö, Simosolin toimitusjohtaja Jussi Rasinmäki.

Sovelluksen sivustolta www.etapio.fi, löytyy lisätietoa ja kirjautuminen palveluun.