Uusi opas tuhkan vastuulliseen hallintaan ja hyötykäytön edistämiseen

31.8.2020

Tuhkan hyötykäytön tehostaminen lisää ekologista kestävyyttä ja kiertotalouden liiketoimintamahdollisuuksia. Arvokkaan tuhkan tehokas ja vastuullinen hyödyntäminen edellyttää yrityksiltä osaamista tuhkan ympäristövaikutuksista ja ymmärrystä tuhkaliiketoiminnasta. Tuhka osana kestävää liiketoimintaa -oppaaseen on koottu keskeisin tuhkaan liittyvä tietous tuhkan tuottajille ja käyttäjille. Opas on päivitetty 16.11.2021.

Tuhkan hyötykäytössä on paljon hyödyntämättömiä mahdollisuuksia. Tuhkan käyttö on vielä liian vähäistä, merkittävä määrä tuhkasta kuljetetaan kaatopaikalle tai sitä ei käytetä järkevästi. Puutuhka on arvokas materiaali, se sopii hyvin metsien lannoitukseen ja metsäteiden rakennukseen. Tuhkan tehokas hyödyntäminen edellyttää yrityksiltä osaamista tuhkan ympäristövaikutuksista ja ymmärrystä tuhkaliiketoiminnasta.

Tuhka osana kestävää liiketoimintaa oppaan kansikuva

Uuteen tuhkaoppaaseen on koottu keskeisin tuhkaan liittyvä tietous, jota tuhkan tuottajat ja käyttäjät voivat hyödyntää toiminnassaan. Oppaassa käsitellään tuhkan ominaisuuksia, laatua ja ympäristövaikutuksia sekä tuhkan käyttöä metsänlannoituksessa ja tienrakennuksessa.

“Tiedolle on tarvetta. Tuhkalannoituksen määrän odotetaan lisääntyvän kolminkertaiseksi. On tärkeää, että oikealaatuinen tuhka ohjautuu lannoituskäyttöön”, sanoo Tommi Tenhola, ympäristötalouden asiantuntija Tapiosta.

Hyvälaatuiselle tuhkalle on paljon käyttömahdollisuuksia

Puu- ja turveperäinen tuhka sisältää hyödyllisiä ravinteita, joiden palauttaminen metsään on sekä metsänkasvatuksellisesti että ekologisesti perusteltua. Tuhka soveltuu hyvin myös metsätienrakennuksen materiaaliksi ja sen käytöstä on saatu viime aikoina erittäin hyviä kokemuksia.

”Tuhkan ympärille on mahdollista luoda kannattavaa liiketoimintaa. Tämä vaatii paljon erityisasiantuntemusta ja liiketoiminnan osaamista. Opas on kattava tietopaketti niin tuhkan tuottajille kuin tuhkalannoitusta ja metsätienrakennusta tarjoaville yrityksille”, sanoo Tommi Tenhola Tapiosta.

Tuhkan käyttöä säätelevät asetukset, joten käytön näkökulmasta on tärkeää ymmärtää tuhkan laadun vaikutus käyttökohteisiin. Opas antaa selkeitä ohjeita tuhkan hyödyntämiseen:

  • Kiertotalous ja yritysvastuu edistävät tuhkan hyötykäyttöä
  • Tuhkan luokittelu ja soveltuvuus hyötykäyttöön
  • Tuhkan tuotanto- ja käyttöpotentiaali
  • Tuhkan käyttö metsälannoitteena
  • Tuhkan käyttö metsätienrakennuksessa
  • Tuhkan hyödyntämisketjut

Tuhka osana kestävää liiketoimintaa –opas tuhkan tuottajille ja käyttäjille

Opas on tuotettu Tapion, Suomen metsäkeskuksen ja Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun yhteisessä Vastuullista liiketoimintaa tuhkasta -hankkeessa. Hanketta rahoittavat EU:n maaseuturahasto sekä maa- ja metsätalousministeriö.

Oppaan sisällöstä järjestetään työpaja 6.10.2020. Kysy lisätietoja tommi.tenhola@tapio.fi.

Lisätietoa:

Tuhka osana kestävää liiketoimintaa -opas tuhkan tuottajille ja käyttäjille (pdf)
Vastuullista liiketoimintaa tuhkasta -hanke

Ympäristötalouden asiantuntija, Tommi Tenhola, Tapio, +358 400 981 652, tommi.tenhola(at)tapio.fi
Tutkimuspäällikkö, TkT, Hanne Soininen, Ympäristöturvallisuus, Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, hanne.soininen(at)xamk.fi
Yrityspalvelujen asiantuntija, Marko Ämmälä, Suomen metsäkeskus, marko.ammala(at)metsakeskus.fi

Kuva: Juha Vihavainen, Xamk

  • Tommi Tenhola
  • Metsätalouden kestävyysasiantuntija
  • tommi.tenhola(at)tapio.fi
  • +358 29 432 6061