Vastuullista liiketoimintaa tuhkasta -hanke

Tausta ja tavoitteet

Lämpö- ja voimalaitosten tuhkan hyötykäyttöpotentiaalia ei ole täysin hyödynnetty. Vastuullista liiketoimintaa tuhkasta -hankkeen tavoitteena on saada lämpö- ja voimalaitosten eri tuhkajakeet hyötykäyttöön kustannustehokkaasti ja niin, että tuhkasta saadaan paras mahdollinen lisäarvo ja kaatopaikalle menevä tuhkan määrä minimoituu. Tavoitteena on parantaa tuhkan tuottajien ja hyötykäyttäjien liiketoimintamahdollisuuksia sekä luoda mahdollisuuksia uudelle vastuulliselle yritystoiminnalle tuhkan hyötykäytössä. Hanke nivoo yhteen usean muun tuhkaan liittyvän kehittämishankkeen tulokset.

Hankkeessa laaditaan toimintamalli ja paikkatietoratkaisu, jonka avulla tuhkan tuottaja osaa pitää eri tuhkajakeet erillään ja löytää tuhkan eri jakeille hyötykäyttäjät. Toteutettava paikkatietosovellus tulee kaikkien toimijoiden käyttöön ja sitä voi hyödyntää kannattavuustarkasteluissa sekä tuhkan käytön jäljitettävyydessä, liiketoiminnan suunnittelussa ja seurannassa. Hankkeessa lisätään toimijoiden tietoa tuhkan hyötykäyttömahdollisuuksista sekä parannetaan yritystoiminnan ja liiketoiminnan edellytyksiä. Hankkeen kohderyhmänä ovat tuhkan tuottajat eli lämpö- ja voimalaitokset sekä tuhkaa hyödyntävät yritykset ja käyttäjät.

Hankkeen tavoitteet

 1. Lisätä tietoa tuottamalla tietopaketti työoppaana tuhkan tuottajille ja käyttäjille
 2. Parantaa tuhkan hyötykäyttäjien liiketoimintamahdollisuuksia ja luoda mahdollisuuksia uudelle vastuulliselle yritystoiminnalle
 3. Vahvistaa tuhkan hyötykäyttökohteiden ympäristöturvallisuutta
 4. Laatia paikkatietoon pohjautuva ratkaisu, jonka avulla tuhkan tuottajat voivat löytää tuhkan eri jakeille parhaat mahdolliseen hyötykäyttäjät
 5. Parantaa tuhkan hyötykäyttömahdollisuuksia yritysneuvonnan kehittämisellä.
 6. Lisätä viestinnän keinoin tuhkaan liittyvää ympäristötietoutta ja tuoda esille tuhkan hyödyntämisen kytkökset vastuulliseen liiketoimintaan.
 7. Tulosten jalkautus, jotta yritykset pystyvät hyödyntämään toimintamallia jokapäiväisessä työssä.

Hanke tukee hallitusohjelman, Kansallisen metsästrategian ja maaseutuohjelman tavoitteita kiertotalouden osalta.

Tulokset

Uutta: Tuhka osana kestävää liiketoimintaa – Opas tuhkan tuottajille ja käyttäjille

Hankkeessa tuloksena syntyy
 1. Työopas tuhkan käytöstä
 2. Toimintamalli tuhkan hyötykäyttöön
 3. Tuhkan ympäristövaikutusten seuranta
 4. Paikkatietosovellus
 5. Yritysneuvonnan vahvistaminen ja liiketoiminnan edellytysten parantaminen
 6. Vastuullisen viestinnän keinot
 7. Suunnitelma tulosten jalkauttamiseksi

Hankkeen toteuttajat

Hanke on Tapio Oy:n, Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun ja Suomen metsäkeskuksen yhteishanke.

Tapio Oy vastaa ja koordinoi hankkeen toteutusta sekä toimintamallin ja paikkatietoratkaisun laatimista tuhkan hyötykäyttöön.

Xamk osallistuu paikkatietosovelluksen laadintaan ja seuraa Etelä-Savossa pilotoitavien kohteiden ympäristövaikutuksia ja kohteissa käytettävien energiantuotantolaitosten tuhkien laatua.

Suomen metsäkeskus vastaa tuhkaan liittyvän yritysneuvonnan vahvistamisesta maakunnissa ja valtakunnallisesta jalkauttamisesta oman yritysneuvojaverkoston kautta.
Hankkeeseen osallistuu Bioenergia ry, jonka kautta saadaan hankkeen tulokset jalkautettua tuhkan tuottajille.

Hanke toteutetaan yhteistyössä lämpö- ja voimalaitosten sekä tuhkan hyötykäyttäjien kanssa. Lämpö- ja voimalaitoksista hankkeeseen osallistuvat Etelä-Savon Energia Oy ja Kuopion Energia Oy.

Hankkeen kesto

Hanketta toteutetaan 1.9.2019–31.12.2021 ja sitä rahoittaa 80 prosentin tuella Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahasto.

Lisätietoa

Ympäristötalouden asiantuntija Tommi Tenhola, Tapio Oy, tommi.tenhola(at)tapio.fi

Tutkimuspäällikkö, TkT, Hanne Soininen, Ympäristöturvallisuus, Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, hanne.soininen(at)xamk.fi

Yrityspalvelujen asiantuntija, Marko Ämmälä, Suomen metsäkeskus, marko.ammala(at)metsakeskus.fi

 • Lisätietoa
 • Tommi Tenhola

  Ympäristötalouden asiantuntija

  tommi.tenhola(at)tapio.fi

  +358 400 981 652

 • Samuli Joensuu

  Vesiensuojelun johtava asiantuntija

  samuli.joensuu(at)tapio.fi

  +358 40 534 1043

 • Kati Kontinen

  Johtava asiantuntija

  kati.kontinen(at)tapio.fi

  +358 50 591 7456