Metsäammattilaisille ja organisaatioille tietoa metsien kestävään hyödyntämiseen, ilmastonmuutoksen hillintään ja sopeutumiseen sekä monimuotoisuuden säilyttämiseen. Rakennamme menestystä, kilpailukykyä ja hyvinvointia metsistä ja luonnosta yhdessä asiakkaidemme ja kumppaniemme kanssa.

Luonnossa liikkujille hyödyllistä tietoa ja vinkkejä. Löydä ideoita kartoista, kirjoista, oppaista ja digitaalisia tuotteista. Luonnossa liikkuminen tuo iloa, terveyttä ja hyvinvointia sekä elämyksiä.

Metsänomistajille tutkittua tietoa ja käytännön kokemuksia. Ajankohtaisia artikkeleita, kirjoja, lehtiä ja koulutuksia metsänhoidosta, metsänomistuksesta, ilmastonmuutoksesta ja metsien monimuotoisuudesta.

Tapio on ajassa kiinni ja hyödyntää uusinta, objektiivista tutkimustietoa niin metsäalalta kuin muilta metsään liittyviltä aloilta. Tapion asiantuntijat eivät vain taustoita, vaan tarjoavat työkaluja päätösten perusteeksi ja niiden vaikutusten arviointiin eri toimijoille ministeriöistä metsäteollisuuteen, metsänomistajiin ja luonnossa liikkujille.

Tapio tarjoaa uusimpaan tutkimukseen perustuvaa faktatietoa ja asiantuntijapalveluita, Metsälehden palveluita, karttoja, kirjoja, puiden siemeniä sekä tehokkaita ratkaisuja ja digipalveluita metsien kestävään hyödyntämiseen.

Metsätietäjä – digitaalinen työkalu oman metsän hoitoon

Metsätietäjä on Metsälehden tilaajille suunnattu, metsänhoidon päätöksentekoa tukeva palvelu. Tutustu palveluun

Metsästrategiat, suunnittelun tuki ja osallistaminen

Metsästrategia turvaa metsien kokonaiskestävyyden ja auttaa hahmottamaan metsien kehityksen suunnan. Autamme strategian laadinnassa ja laskelmien tekemisessä. Tutustu palveluun

Koulutus- ja tietopalvelut

Tutustu koulutus- ja tietopalveluihimme! Tutustu palveluun

OmaKartta

Sään ja kulutuksen kestävät karttatulosteet vaikkapa retkelle tai veneeseen. Valitse itse karttasi rajaus ja tulostusmateriaali. Tutustu palveluun

Kustantamisen palvelut

Tapio Karttakeskus tarjoaa mittatilaustyönä erilaisia metsätietokirjojen, retkioppaiden ja karttojen kustantamiseen liittyviä palveluja. Tutustu palveluun

Puhtaat vedet ja ennallistaminen

Teemme työtä sen eteen, että meillä on maailman puhtaimmat vedet ja toimivin tieverkosto. Tutustu palveluun

Metsänhoito

Olemme hyvän metsänhoidon asiantuntija. Teemme työtä kestävän metsänhoidon puolesta. Hyvän metsänhoidon suositusten noudattaminen on ratkaisu kestävään metsänhoitoon. Tutustu palveluun

Luonto

Tarvitsemme monimuotoista metsäluontoa ja kestäviä tapoja sen hyödyntämiseen. Suomalaiset metsätalouden toimijat ovat 1990-luvulta lähtien edenneet kestävyyttä kohti Tapion palveluiden avulla. Tutustu palveluun

TaimiSankari-kuusentaimi

TaimiSankari on Tapion kehittämä uudenlainen kuusentaimi, jossa juurikääpä leviää merkittävästi tavallista hitaammin. Tutustu palveluun

Kuntien metsänhoito

Oletko kunnan vastuuhenkilö, päättäjä tai toiminnan kehittäjä ja haluat viedä asioita tuloksekkaasti eteenpäin? Autamme luontoon ja metsien monipuoliseen hyödyntämiseen sekä maankäyttöön liittyvissä kysymyksissä ja päätöksenteossa. Myös kiperimmissä tilanteissa. Tutustu palveluun

Verkkokurssit

Metsäasioita voi opiskella mukaansa tempaavilla verkkokursseilla. Tarjolla runsaasti myös ilmaisia verkkokursseja. Tutustu! Tutustu palveluun

Summa-arvotaulukot

Summa-arvotaulukoista saa ajantasaiset tiedot metsän arvonmääritykseen, tila-arvioiden laadintaan ja vahingonkorvausten määrittämiseen. Tutustu palveluun

Auditointipalvelut

Auditoimme yritysten ja aliurakoitsijoiden johtamisjärjestelmiä, toimintatapoja sekä vastuiden hoitamista. Palvelumme sopii kaikille metsäalan pk-yritykselle, jotka tarvitsevat riippumattoman osapuolen arvioinnin omasta tai aliurakoitsijoidensa toiminnasta. Tutustu palveluun

ForestKIT-metsätietojärjestelmä

ForestKIT on markkinoiden modernein ja monipuolisin metsävarojen hallintaan ja metsäsuunnitteluun tarkoitettu metsätietojärjestelmä. Tutustu palveluun

Metsäpuiden siemenet ja taimet

Tapion siemenviljelyksiltä voit tilata männyn, kuusen ja rauduskoivun sekä lehtikuusen jalostettuja siemeniä. Jalostetuilla siemenillä lisäät puuston kasvua, metsistä saatavia tuloja ja hiilensidontaa. Tutustu palveluun

Koulutuspalvelut

Vahvista omaa tai henkilöstösi metsä- ja luonto-osaamista. Tarjoamme tiedon helposti omaksuttavassa muodossa ja käytännönläheisesti. Tutustu palveluun

Metsänhoidon suositukset

Kehitämme ja viemme käytäntöön metsänhoidon parhaita toimintamalleja. Metsänhoidon suositukset ovat perusta Tapion monipuolisille asiantuntijapalveluille. Tutustu palveluun

Kartat ja paikkatietoaineistot

Tapio Karttakeskus tuottaa sekä omaan että avoimeen dataan perustuvia paikkatietoaineistoja ja -analyysejä räätälöidysti asiakkaan tarpeiden mukaan. Tutustu palveluun

Paikkatieto

Tapio Karttakeskus tuottaa sekä omaan että avoimeen dataan perustuvia paikkatietoaineistoja ja -analyysejä räätälöidysti asiakkaan tarpeiden mukaan. Tutustu palveluun

Loisto Mariner -sovellus veneilijälle

Veneilijän navigointisovellus Suomen meri- ja järvialueille. Ladattavissa Google Play -kaupasta ja App Storesta. Tutustu palveluun

Kirjat

Tapio Karttakeskuksen tuotevalikoimaan kuuluu laaja kattaus karttoja sekä metsään, luontoon, retkeilyyn ja matkailuun liittyviä oppaita ja tietokirjoja. Valmistamme myös tilauskarttoja ja -kirjoja yksilöllisesti asiakkaan tarpeisiin. Tutustu palveluun

Metsäanalyysit ja laskentapalvelut

Tuotamme metsien kehitystä ennustavia laskelmia ja analyysejä metsätaloutta, puunhankintaa sekä maankäytön suunnittelua varten. Tutustu palveluun

Metsälehti

Alan ykköslehti tarjoaa metsäalan tuoreimmat uutiset, vinkit metsänkasvatukseen ja puukauppaan sekä inspiroivia metsänomistajien tarinoita. Tutustu palveluun

Asiantuntijaratkaisut

Olemme metsän, luonnon ja paikkatiedon asiantuntija. Toimimme konsulttina metsän-, luonnon-, ja vesienhoitoon, metsien infraan sekä paikkatietoon liittyvissä hankkeissa. Tutustu palveluun

Maastotaulukot

Metsänhoidon suositukset kokoava TAPIO Maastotaulukot -sovellus liikkuu kätevästi mukanasi metsässä. Olipa kyse metsän mittauksesta tai metsäsertifioinnin ympäristövaatimuksista, voit varmistaa asian Tapion ylläpitämästä sovelluksesta. Tutustu palveluun

Metsänhoitokortisto

Metsänhoitokortisto on sähköinen tietolähde hyvään metsänhoitoon. Yli 100 tietokorttia opastusvideoineen auttavat tekemään viisaita valintoja metsässä. Tutustu palveluun