Metsäammattilaisille ja organisaatioille tietoa metsien kestävään hyödyntämiseen, ilmastonmuutoksen hillintään ja sopeutumiseen sekä monimuotoisuuden säilyttämiseen. Rakennamme menestystä, kilpailukykyä ja hyvinvointia metsistä ja luonnosta yhdessä asiakkaidemme ja kumppaniemme kanssa.

Luonnossa liikkujille hyödyllistä tietoa ja vinkkejä. Löydä ideoita kartoista, kirjoista, oppaista ja digitaalisia tuotteista. Luonnossa liikkuminen tuo iloa, terveyttä ja hyvinvointia sekä elämyksiä.

Metsänomistajille tutkittua tietoa ja käytännön kokemuksia. Ajankohtaisia artikkeleita, kirjoja, lehtiä ja koulutuksia metsänhoidosta, metsänomistuksesta, ilmastonmuutoksesta ja metsien monimuotoisuudesta.

Tapio on ajassa kiinni ja hyödyntää uusinta, objektiivista tutkimustietoa niin metsäalalta kuin muilta metsään liittyviltä aloilta. Tapion asiantuntijat eivät vain taustoita, vaan tarjoavat työkaluja päätösten perusteeksi ja niiden vaikutusten arviointiin eri toimijoille ministeriöistä metsäteollisuuteen, metsänomistajiin ja luonnossa liikkujille.

Tapio tarjoaa uusimpaan tutkimukseen perustuvaa faktatietoa ja asiantuntijapalveluita, Metsälehden palveluita, karttoja, kirjoja, puiden siemeniä sekä tehokkaita ratkaisuja ja digipalveluita metsien kestävään hyödyntämiseen.

Asiantuntijapalvelut

Olemme metsän, luonnon ja paikkatiedon asiantuntija. Toimimme konsulttina metsän-, luonnon-, ja vesienhoitoon, metsien infraan sekä paikkatietoon liittyvissä hankkeissa. Tutustu palveluun

Auditointipalvelut

Auditoimme yritysten ja aliurakoitsijoiden johtamisjärjestelmiä, toimintatapoja sekä vastuiden hoitamista. Palvelumme sopii kaikille metsäalan pk-yritykselle, jotka tarvitsevat riippumattoman osapuolen arvioinnin omasta tai aliurakoitsijoidensa toiminnasta. Tutustu palveluun

Etapio-metsänomistajasovellus

Etapio-mobiilisovellus tukee metsänomistajan päätöksentekoa. Etapio huomioi metsänomistajan eri tavoitteet, kuten metsätalouden kannattavuuden, hiilitaseen ja luontoarvot, ja koostaa metsäsuunnitelman valittujen painotusten pohjalta. Tutustu palveluun

ForestKIT-metsätietojärjestelmä

ForestKIT on markkinoiden modernein ja monipuolisin metsävarojen hallintaan ja metsäsuunnitteluun tarkoitettu metsätietojärjestelmä. Tutustu palveluun

Kartat ja kirjat

Tapio Karttakeskuksen tuotevalikoimaan kuuluu laaja kattaus karttoja sekä metsään, luontoon, retkeilyyn ja matkailuun liittyviä oppaita ja tietokirjoja. Valmistamme myös tilauskarttoja ja -kirjoja yksilöllisesti asiakkaan tarpeisiin. Tutustu palveluun

Koulutuspalvelut

Vahvista omaa tai henkilöstösi metsä- ja luonto-osaamista. Tarjoamme tiedon helposti omaksuttavassa muodossa ja käytännönläheisesti. Tutustu palveluun

Loisto Mariner -sovellus veneilijälle

Veneilijän navigointisovellus Suomen meri- ja järvialueille. Ladattavissa Google Play -kaupasta ja App Storesta. Tutustu palveluun

Maastotaulukot

Metsänhoidon suositukset kokoava TAPIO Maastotaulukot -sovellus liikkuu kätevästi mukanasi metsässä. Olipa kyse metsän mittauksesta tai metsäsertifioinnin ympäristövaatimuksista, voit varmistaa asian Tapion ylläpitämästä sovelluksesta. Tutustu palveluun

Metsäanalyysit ja laskentapalvelut

Tuotamme metsien kehitystä ennustavia laskelmia ja analyysejä metsätaloutta, puunhankintaa sekä maankäytön suunnittelua varten. Tutustu palveluun

Metsälehti

Alan ykköslehti tarjoaa metsäalan tuoreimmat uutiset, vinkit metsänkasvatukseen ja puukauppaan sekä inspiroivia metsänomistajien tarinoita. Tutustu palveluun

Metsän- ja luonnonhoidon laadunarvioinnit

Varmista laadukas metsänkasvatus ja todenna ympäristövastuuta Tapion laadunarvioinnin palvelulla. Tutustu palveluun

Kuntien metsänhoito

Oletko kunnan vastuuhenkilö, päättäjä tai toiminnan kehittäjä ja haluat viedä asioita tuloksekkaasti eteenpäin? Autamme luontoon ja metsien monipuoliseen hyödyntämiseen sekä maankäyttöön liittyvissä kysymyksissä ja päätöksenteossa. Myös kiperimmissä tilanteissa. Tutustu palveluun

Metsänhoidon suositukset

Kehitämme ja viemme käytäntöön metsänhoidon parhaita toimintamalleja. Metsänhoidon suositukset ovat perusta Tapion monipuolisille asiantuntijapalveluille. Tutustu palveluun

Metsänhoitokortisto

Metsänhoitokortisto on sähköinen tietolähde hyvään metsänhoitoon. Yli 100 tietokorttia opastusvideoineen auttavat tekemään viisaita valintoja metsässä. Tutustu palveluun

Metsäpuiden siemenet

Tapion siemenviljelyksiltä voit tilata männyn, kuusen ja rauduskoivun sekä lehtikuusen jalostettuja siemeniä. Jalostetuilla siemenillä lisäät puuston kasvua, metsistä saatavia tuloja ja hiilensidontaa. Tutustu palveluun

Paikkatietoaineistot

Tapio Karttakeskus tuottaa sekä omaan että avoimeen dataan perustuvia paikkatietoaineistoja ja -analyysejä räätälöidysti asiakkaan tarpeiden mukaan. Tutustu palveluun

Paikkatietoprojektit ja -palvelut

Tapio Karttakeskus tuottaa sekä omaan että avoimeen dataan perustuvia paikkatietoaineistoja ja -analyysejä räätälöidysti asiakkaan tarpeiden mukaan. Tutustu palveluun

Summa-arvotaulukot

Summa-arvotaulukoista saa ajantasaiset tiedot metsän arvonmääritykseen, tila-arvioiden laadintaan ja vahingonkorvausten määrittämiseen. Tutustu palveluun

Verkkokurssit

Metsäasioita voi opiskella mukaansa tempaavilla verkkokursseilla. Tarjolla runsaasti myös ilmaisia verkkokursseja. Tutustu! Tutustu palveluun