Kuntien metsänhoito

Palvelut kunnille – apua metsien hoitoon ja käyttöön

Kuntien lähimetsiin ja oman metsäomaisuuden käyttöön liittyy paljon potentiaalia niin talouteen, virkistyskäyttöön kuin matkailuun liittyen. Parhaimmillaan kunnan metsät ovat kunnan elinvoimaisuutta ja houkuttelevuutta lisäävä tekijä. Oikeat ratkaisut eivät kuitenkaan synny itsestään.

Miten määrittää kunnan metsien hoidon ja käytön tahtotila ja tavoitteet? Entä millä keinoilla innostaa kuntalaisia suunnittelemaan yhdessä hyvinvointia tuovaa metsien käyttöä? Kuinka paljon kunnan metsissä on varallisuutta nyt ja tulevaisuudessa? Miten metsät sitovat ja varastoivat hiiltä? Näihin ja muihin kysymyksiin saat vastauksia palveluidemme kautta.

Olemme kuntien metsän, luonnon ja paikkatiedon asiantuntija ja kehittäjä.

 

Kunnan metsäohjelman laadinnan konsultointi

Metsäohjelma turvaa kokonaiskestävyyden kuntalaisille ja auttaa hahmottamaan metsien suunnan. Sen laadinta nojaa kunnan metsien strategisiin painopisteisiin ja vaikutusten arviointiin. Hyvä laajapohjainen valmistelu ja kattavat laskelmat maksavat itsensä nopeasti takaisin.

Lue lisää

Kuntalaisten ääni kuuluviin metsäsuunnittelussa

Osallistaminen antaa kuntalaisille vaikutusmahdollisuuden ja luo vuoropuhelua kunnan hallinnon ja kuntalaisten välille. Hyvin suunniteltu osallistaminen tekee prosessista sujuvan ja helpottaa osallistamisen tulosten huomioimista metsäsuunnitelmassa. Autamme osallistamaan kuntalaiset ja sidosryhmät mukaan suunnitteluun räätälöimällä menetelmät kunnan ja laadittavan suunnitelman mukaan.

Lue lisää

Onnistu kunnan metsäsuunnitelman kilpailutuksessa

Metsäsuunnitelman tilaus onnistuu selkeän tarjouspyynnön avulla. Autamme sinua laatimaan tarpeisiinne oikein mitoitetun tarjouspyynnön. Palvelumme avulla kunnan metsäomaisuuden haltijana varmistat, että tarjouspyynnössä otat huomioon olennaiset asiat ja että tarjouspyynnössä välittyy kunnan tahtotila laadinnan kohteena olevalle metsäsuunnitelmalle. Kunnan taloudenpidolle ja virkistysmetsien hoidolle on merkitystä sillä, millaisen metsäsuunnitelman perusteella hoidat metsäomaisuutta.

Lue lisää

Hyvien päätösten tueksi metsälaskennat ja -analyysit

Kuntametsissä tarvitaan pitkäjänteistä suunnittelua ja vaihtoehtojen huolellista arviointia. Metsälaskelmat ja -analyysit vahvistavat kuntametsien päätösten hyväksyttävyyttä. Olemme tuottaneet metsien kehitystä ennustavia laskentoja ja analyyseja useille suuria metsäomaisuuksia hallinnoiville kaupungeille, yrityksille, seurakunnille ja kartanoille. Tuotamme kunnan tarvitsemat laskelmat ja skenaariot, ja kerromme mitä ne tarkoittavat.

Lue lisää laskentapalveluistamme

Osaava henkilöstö kunnan menestystekijä

Koulutuspalvelumme on vaivaton ja tehokas tapa vahvistaa henkilöstön osaamista metsiin, luontoon ja paikkatiedon hyödyntämiseen liittyen. Tarjoamme verkkokursseja, asiantuntijaluentoja, webinaareja ja muita koulutusratkaisuja! Tuomme tiedon ja osaamisen helposti omaksuttavassa muodossa ja käytännönläheisesti.

Lue lisää Tapion koulutuspalveluista

Luontoon liikkumaan – kuntalaisille inspiroivia ulkoilukarttoja

Kuntalaisille suunnatut ulkoilu- ja pyöräilykartat soveltuvat kunnan tunnetuksi tekemiseen ja matkailun vauhdittamiseen. Tapio Karttakeskus valmistaa tilauskartat ja -kirjat räätälöidysti asiakkaan tarpeisiin.

Lue lisää

Hyvinvointia ja terveyshyötyjä metsästä

Metsillä on myönteisiä vaikutuksia henkiseen, fyysiseen ja sosiaaliseen terveyteen. Useissa kunnissa on lähimetsiä ja virkistysalueita, mutta vain harva kunta osaa hyödyntää suunnitelmallisesti metsien tuottamaa hyvinvointia. Olemme auttaneet monia kuntia sitomaan metsäluonnon terveyshyödyt suunnitelmallisesti viestintään, kuntalaisten osallistamiseen, lähivirkistysmetsien kunnossapitoon ja jopa kunnan markkinointityöhön.

Lue lisää

ForestKIT – työkalu kunnan metsäomaisuuden kokonaishallintaan

Kunnan metsävarojen tehokas hallinta vaatii metsätietojärjestelmän, jolla metsäomaisuuden ylläpito, raportointi sekä toimenpiteiden toteutus onnistuvat. ForestKIT-metsätietojärjestelmän avulla kunta pitää metsäomaisuuden hallinnan omissa käsissään, ja tavoittaa metsäalan toimijat modernien rajapintojen kautta. ForestKIT-järjestelmä mahdollistaa metsäomaisuuden hoidon kunnan strategisten tavoitteiden mukaisesti huomioiden talouden lisäksi hiili- ja luontoarvot. Järjestelmään integroitujen uusimpien kasvumallien avulla metsätiedot pysyvät aina ajan tasalla.

Lue lisää

Ota yhteyttä, niin kerromme lisää

 • Sini Miettinen
 • Asiakkuuspäällikkö
 • sini.miettinen(at)tapio.fi
 • +358 29 432 6076
 • Juho Lammi
 • Metsätietoasiantuntija, tuotepäällikkö ForestKIT
 • juho.lammi(at)tapio.fi
 • +358 29 432 6049

Referenssejä

Tapion toiminnan ytimessä ovat metsien moniarvoinen hoito ja vastuullinen käyttö sekä työkalujen tarjoaminen metsänomistajille ja metsäammattilaisille.

Tässä muutamia toteutuksia, joista olemme erityisen ylpeitä:

 • Teemme metsänhoidon suosituksia. Tutustu
 • Teimme Metsäsuunnittelun laskennan periaatteet -kirjan. Tutustu
 • Kehitimme kunnille Kansanterveyttä metsästä -toimintamallin vauhdittamaan hyvinvointityötä. Tutustu
 • Arvioimme Tampereen kaupungin metsien toimintamallin vuonna 2019. Tutustu
 • Laadimme julkisen neuvontamateriaalin liito-oravan huomioon ottamisesta metsien käytössä. Tutustu