Mikkelin kaupunkia askarrutti kaupunginmetsien taloudelliset tuottomahdollisuudet sekä niiden kestävyys. Kaupungin metsätoimihenkilöt halusivat riippumattoman ja luotettavan osapuolen näkemyksen ja laskelmat kaupunginmetsien kestävistä hakkuumääristä.

”Metsien tuottotavoitetta ei kannata nostaa selvittämättä tavoitteen kestävyyttä pitkällä aikavälillä. Ongelmaksi voi nousta, että metsiä hakataan hetkellisesti liikaa, jolloin syödään tulevien vuosien hakkuumahdollisuudet. Samalla taimikoiden perustamisen ja perkaamisen kulut kasvavat”, kertoo metsätietopalveluiden päällikkö Esko Välimäki Tapiosta.

Tapio selvitti kaupungin määrittämän talousmetsien puunmyyntitavoitteen kestävyyden ja sen vaikutukset talousmetsien rakenteeseen, hoitotarpeisiin ja puunmyyntimahdollisuuksiin pitkällä aikavälillä.

Laadukas metsävaratieto pohjana laskennalle

Mikkelin kaupunki halusi myös varmistaa, että heidän omien metsävaratietojensa laatu on hyvällä tasolla, jotta edellä mainittu hakkuusuunnitelaskelma on luotettava.

”Mikkelin metsävaratiedot olivat kuntaliitosten myötä peräisin useammasta lähteestä, ja niitä oli kerätty useampina ajankohtina. Kaupungin metsätoimihenkilöt olivat myös vaihtuneet, joten osa metsävaratietojen laatuun liittyvistä tiedoista oli hävinnyt sitä myötä”, kertoo Välimäki.

Tapio arvioi Mikkelin kaupungin ylläpitämän metsävaratiedon laatua ja teki ehdotuksen alueista, joille kannattaa kohdentaa tietohuoltotöitä tai maastomittauksia.

”Selvityksessämme tehtiin pistokokeiden kautta metsävaratietojen laatutarkistus ja ohjeet korjaaviin toimenpiteisiin. Niillä toimilla saatiin aineisto hakkuusuunnitteen näkökulmasta laskentakuntoon ja päästiin eteenpäin”, Välimäki avaa prosessia.

Metsävaratiedon laadunarvioinnissa hyödynnettiin avointa metsävaratietoa vertailuaineistona. Puunmyyntitavoitteen kestävyyden laskennassa käytettiin Luonnonvarakeskuksen MOTTI-kasvumalleja ja Mikkelin omaa metsävaratietoa.

Tulosten perusteella Mikkeli sai kohdennetut toimintaohjeet metsävaratiedon laadun parantamiseen sekä riippumattoman arvion asetetun puunmyyntitavoitteen kestävyydestä.

Ota yhteyttä, niin kerromme lisää

Tapion asiantuntijaratkaisut tarjoavat käyttöösi metsä-, luonto- ja paikkatiedon kokeneet osaajat sekä asiantuntijoiden verkostot. Tutustu tarkemmin metsäanalyysi- ja laskentapalveluihimme ja muihin tarjoamiimme palveluihin kunnille ja kaupungeille.

  • Esko Välimäki
  • Metsätietopalveluiden päällikkö
  • esko.valimaki(at)tapio.fi
  • +358 29 432 6079