Metsikkösiemenet

Metsikkösiemenet kerätään parhaina siemenvuosina metsäammattilaisten valitsemista metsiköistä. Keräysmetsiköiden valinnassa kiinnitetään huomiota puiden runko- ja latvusmuotoon, oksien kokoon ja karsiutumiseen sekä metsikön terveyteen. Metsikkösiemenet ovat kooltaan yleensä vähän pienempiä ja laadultaan vaihtelevampia kuin siemenviljelyssiemenet.

Männyllä metsikkösiemeniä kerätään vain Pohjois-Suomesta, jonne siemenviljelyssiementä ei ole riittävästi saatavissa. Keräykset kohdistetaan vuosiin, jolloin käpyjä on runsaasti ja lämpösumma on niin hyvä, että siemenet valmistuvat täysin.

Kuusen metsikkösiemeniä on jouduttu käyttämään osin taimituotannossa, koska siemenviljelykset ovat tuottaneet liian harvoin hyviä siemensatoja. Eteläisimpään Suomeen on hankittu pieniä määriä kuusen siemeniä myös Virosta ja Ruotsista. Tällä hetkellä vaivaava kuusen siemenpula tullee päättymään 2020-luvulla, kun uudet kuusen siemenviljelykset alkavat tuottaa satoja. Vuonna 2019 kuusen siemenviljelykset tuottivat hyvän sadon ja se tullee riittämään Suomen taimituotannossa 4 – 5 vuotta.

Metsikkösiementen keräyksissä käytetään männyllä ja kuusella Ruokaviraston (aiemmin Evira) määrittelemiä puulajikohtaisia lähtöisyysalueita. Lähtöisyysalueella tarkoitetaan aluetta, jolla on riittävän yhdenmukaiset luonnonolot ja jolla sijaitsevat metsiköt ovat ilmiasultaan tai geneettisiltä ominaisuuksiltaan riittävän samankaltaisia. Tietyltä lähtöisyysalueelta kerätyt siemenet voidaan yhdistää yhdeksi siemeneräksi. Tarvittaessa otetaan huomioon myös alueen korkeusvaihtelut.

Männyn metsikkösiemenen siirtosuositukset 2017

Tapio toteutti yhteistyössä Luonnonvarakeskuksen ja alan toimijoiden kanssa projektin, jossa tarkistettiin männyn metsikkösiemenen siirtosuositukset. Kovin paljoa uudet suositukset eivät poikkea aiemmista. Ilmaston lämpeneminen on jo hieman vaikuttanut suosituksiin.

Oulujärven eteläpuolella pääsääntö on edelleen se, että paikallinen siemen on sopivinta metsikkösiementä.

Etelä- ja Keski-Suomessa suositellaan nyt hieman aiempaa pitempiä siirtoja etelästä pohjoisen suuntaan. Muutos pohjoiseen päin on tällä alueella noin 50 km:n luokkaa. Tämä johtuu siitä, että kylvettävät tai istutettavat puut tulevat kasvamaan suurimman osan kieroajastaan nykyistä lämpimämmässä ilmastossa ja siirto pohjoiseen päin lisää hieman kasvua. Muutos on tässä vaiheessa vasta vähäinen, koska taimien elävyydelle kriittinen alkuvaihe varttuneeseen taimikkoon asti tapahtuu nykyisessä, vasta vähän lämmenneessä ilmastossa.

Oulujärven pohjoispuolisella alueella suositukset pysyivät lähes ennallaan. Sopivin alkuperä on paikallinen männyn siemen tai noin 50 km:n siirto etelään päin. Rovaniemen pohjoispuolisella alueella suositellaan pohjoisesta etelään päin pitempiä, jopa 150 km:n, siirtoja. Lapin ja Koillismaan alueilla siemenen siirto pohjoisesta etelään päin vähentää puiden kuolleisuutta ja lisää kokonaiskasvua.

Tutustu männyn metsikkösiemenen siirtosuosituksiin metsänhoidon suosituksissa.

Lisätietoa

  • Hannu Niemelä
  • Metsäpäällikkö
  • hannu.niemela(at)tapio.fi
  • +358 29 432 6046