Liity mukaan metsänhoidon suositusten avainkouluttajien verkostoon!

6.2.2024

Avainkouluttajien verkosto mahdollistaa metsänhoidon suositusten uudistusten ripeän käyttöönoton ja toimijakentän kehittämistoiveiden huomioinnin suositusten valmistelussa. Ilmoittautuminen verkostoon ja perusvalmennukseen on avoinna 6.3.2024 saakka.

Metsänhoidon suositusten avainkouluttajat ovat suositusten asiantuntijoita, jotka kouluttavat omalla vastuualueellaan metsäammattilaisia ja neuvovat metsänomistajia. Avainkouluttajat välittävät tietoa metsänhoidon suosituksista kentälle ja samalla kokoavat tietoa kehittämistarpeista suositusten laatijoille. Hyödynsaajina ovat moniarvoiset metsänomistajat, joille tarjotaan parhaan tutkimustiedon mukaisia palveluja ja vaihtoehtoja metsänhoitoon.

Metsänhoidon suositusten avainkouluttajien verkostossa on mukana noin 80 metsäalan asiantuntijaa lähes 40 organisaatiosta.

Verkostoon pääsee mukaan ilmoittautumalla perusvalmennukseen, joka järjestetään kahtena webinaarina, 12.3. ja 3.4.2024, klo 8.30-12.00. Valmennuksessa perehdytään metsänhoidon suositusten laadinnan prosessiin, metsanhoidonsuositukset.fi-palvelun tehokkaaseen käyttöön sekä suositusten soveltamiseen metsänomistajan tarpeiden mukaisesti.

Ilmoittautuminen maksuttomaan valmennukseen 6.3.2024 mennessä ja lisätietoa: Metsänhoidon suositusten avainkouluttajat – valmennus ja verkosto

Lisätietoja

  • Ari Nieminen
  • Asiantuntija
  • ari.nieminen(at)tapio.fi
  • +358 29 432 6047