Metsänhoidon suositusten avainkouluttajat ovat uuden tiedon aallonharjalla

6.6.2023

Metsänhoidon suositusten arvo syntyy niiden käytöstä. Eri organisaatioiden avainkouluttajilla on merkittävä tehtävä viedä tuoretta tietoa käytäntöön ja vaihtoehtojen valikoimaa metsänomistajille. Tapion koordinoima kouluttajaverkosto on kasvanut jo yli 80 ammattilaisen laajuiseksi.

Metsänhoidon suositusten avainkouluttajia on valmennettu Tapiossa 2022 alkaen. Perehtymisjakso on keväällä. Tänä vuonna mukaan lähti jälleen uusi joukko valmennettavia ja alan organisaatiot ovat nyt hyvin edustettuina. Mukana on myös tulevien ammattilaisten opettajia. Kaikkiaan avainkouluttajia on jo yli 80. Verkosto on avoin kaikille ammattitaidon ylläpidosta kiinnostuneille.

– Haluamme rohkaista alan toimijoita viemään uusinta tietoa ripeästi metsänomistajien ja ammattilaisten päivittäiseen käyttöön, sanoo metsänhoidon suositusten koordinaattori Kalle Vanhatalo Tapiosta.

Oman avainkouluttajan nimeäminen ja valmentautumiseen käytetty työaika on hyvä investointi jokaiselle alan organisaatiolle. Tapion koulutus on maksuton, sillä se saa rahoituksen maa- ja metsätalousministeriöstä.

Uutta opittavaa on tällä hetkellä paljon

Avainkouluttajien perehtymisjakso auttaa tuntemaan metsänhoidon suositusten valmistelun perusteellista otetta ja laajaa yhteistyötä. Suositukset ovat uudistuneet rakenteellisesti viime vuosina niin, että erilaisille metsänomistajille löytyy helpommin omaan metsään sopivia vaihtoehtoja ja perusteluja valinnoille. Nämä ovat pohjana sille, että metsäammattilaiset voivat tukeutua suosituksiin omassa työssään.

Perusvalmennuksessa opitaan myös käyttämään tehokkaasti suositusten verkkopalvelua, jossa tiedot ovat aina ajantasaisina sekä tunnistamaan sähköisen tiedonsiirron mahdollisuudet omien tietopalveluiden rikastamisessa.

Perusvalmennuksen jälkeen avainkouluttajat saavat verkkotapaamisissa hyvissä ajoin tietoa suositusten uudistumisesta, jotta he pystyvät ennakoimaan käyttöönoton vaatimia resursseja. Tällä hetkellä uutta on erityisen paljon: ilmastokestävän metsänhoidon ja vesiensuojelun suositukset, samoin tänä kesänä laajeneva valikoima harvennusmalleja metsän jaksolliseen kasvatukseen. Luonnonhoidon suosituksia kehitetään laajasti.

Ammattilaisten osaamishaaste on mittava, koska metsäalan toimintaympäristö muuttuu vauhdilla ja uutta tutkimustietoa karttuu jatkuvasti. Metsänhoidon suositukset tuovat tähän helpotusta tiivistämällä tietoa.

Avainkouluttajan sanoin: ”Jokainen metsäammattilainen ei voi olla tutkija, mutta onneksi tutkijoiden työ on mahdollista puristaa suositusten muotoon”.

Avainkouluttajien tapaamisissa vaihdetaan myös kokemuksia kollegoiden kanssa, jolloin valmennuksessa päästään käytännönläheiselle tasolle.

Valmennus pitää yllä ammattitaitoa

Metsänhoidon suositusten avainkouluttajat kertoivat, mikä heitä motivoi tehtävässään. Useimmin mainittiin, että suositusten hallinta on ammattiosaamisen ylläpitoa.

Mikä sinua motivoi? Otteita:

  • ”Palautteet metsänomistajilta…Ovat osanneet pyytää perusteluja ehdotuksille ja löytämään sitä kautta itselleen parhaan tavan metsänhoitoon.”
  • ”Suositusten pitkäjänteinen ja tutkimustietoon perustuva pohja luovat luottamusta.”
  • ”Nuoret ovat myös kiinnostuneet ilmastosta, monimuotoisuudesta ja kestävä ajattelu on heille jo itsestään selvää. Heille on siis helppo perustella kestävän metsänhoidon periaatteita.”

Avainkouluttajilla on käytössään Tapion tuottama aineistopankki, josta saa työvälineitä viestintään ja koulutukseen.

Lisätietoa: 

Metsänhoidon suositusten avainkouluttajaverkosto

Metsänhoidon suositukset

Kysy lisää Metsänhoidon suositusten avainkouluttajaverkoston vetäjä Ari Niemiseltä.

  • Ari Nieminen
  • Asiantuntija
  • ari.nieminen(at)tapio.fi
  • +358 29 432 6047