Metsäpolitiikkafoorumi keskittyy tänä vuonna metsän terveyteen

21.1.2020

Ilmastonmuutos lisää metsätuhoriskejä muun muassa sään ääri-ilmiöiden, kuten kuivuusjaksojen, roudattomien talvien ja kovien tuulien yleistymisen myötä. Laajat tuhot voivat muuttaa metsän hiilinielusta hiililähteeksi. Toisaalta terve, tuhoille vastustuskykyinen metsä sitoo tehokkaasti ilmakehän hiiltä. Metsien terveys liittyy tiiviisti sekä ilmastonmuutoksen torjuntaan että siihen sopeutumiseen. Tapion koordinoimassa Metsäpolitiikkafoorumissa keskitytään tänä vuonna metsien terveyskysymyksiin. Hankkeen teemana on Ilmastoviisas metsätalous ja metsien terveys. 

Viime vuosina Keski- Euroopassa ja myös Ruotsissa on esiintynyt laajoja hyönteistuhoja, joiden yhtenä syynä on pidetty ilmastonmuutoksen aiheuttamia poikkeuksellisia sääilmiöitä. Myös laajoja metsäpaloja on esiintynyt esimerkiksi Kanadassa, Venäjällä ja Ruotsissa. Metsätuhot ovat olleet laajuudeltaan sellaisia, että ne ovat muun muassa vaikuttaneet puumarkkinoihin Euroopassa ja metsien hiilensidontakykyyn Pohjois-Amerikassa.

Teemana ilmastoviisas metsätalous ja metsien terveys

Tapion koordinoimassa Metsäpolitiikkafoorumissa keskitytään vuonna 2020 metsän terveyskysymyksiin. Hankkeen teemana on Ilmastoviisas metsätalous ja metsien terveys. Metsäpolitiikkafoorumissa kootaan olemassa olevaa tietoa ilmastonmuutoksen ja muiden tekijöiden vaikutuksesta metsätuhojen ennusteisiin Suomessa ja laaditaan alustavia politiikka- ja tutkimussuosituksia, jotka liittyvät metsätuhojen seurantaan ja ennusteisiin sekä metsätuhojen torjuntaan ja metsänhoidon sopeuttamiseen ilmastonmuutoksen ja muiden tekijöiden aiheuttamaan ennakoituun muutokseen metsien terveysriskien kannalta. Hankkeen tulokset hyödyttävät niin metsäalan päättäjiä kuin käytännön toimijoita. Metsäpolitiikkafoorumi tukee myös osaltaan Suomen aloitteesta järjestettävän Kansainvälisen kasvinterveysvuoden toimeenpanoa.

Metsäpolitiikkafoorumi edistää tutkimusnäyttöön perustuvaa metsä- ja ympäristöpolitiikkaa. Foorumissa analysoidaan tieteellinen tieto ajankohtaisista aiheista ja laaditaan synteesi sekä annetaan politiikka- ja tutkimussuosituksia havainnollisessa ja helposti hyödynnettävässä muodossa. Foorumi kokoaa ihmisiä yliopistoista, tutkimuslaitoksista ja käytännön metsänhoitoa tekevistä organisaatioista keskustelemaan ja jakamaan viimeisimpiä tutkimustuloksia ja parhaita käytännön kokemuksia.

  • Henry Schneider
  • Metsätietoasiantuntija
  • henry.schneider(at)tapio.fi
  • +358 29 432 6004
  • Risto Päivinen
  • Senior advisor
  • risto.paivinen(at)tapio.fi
  • +358 500 577 308