Monimuotoisuuden turvaaminen talousmetsissä – Metsäpolitiikkafoorumin loppuraportti julkaistu

23.3.2019

Metsäpolitiikkafoorumin politiikka- ja tutkimussuositukset metsien monimuotoisuuden turvaamiseseksi on julkaistu. Tulokset esiteltiin loppuseminaarissa 19.3.2019. Metsien monimuotoisuuden säilyttämiseksi ja lajien uhanalaistumisen ehkäisemiseksi tarvitaan luonnonsuojelualueiden lisäksi aktiivisia luonnonhoitotoimia talousmetsissä. Monimuotoisuuden edistämisen toimenpiteet on oleellista suunnata kohteisiin, joissa voidaan saavuttaa tuloksia kustannustehokkaasti uusinta tekniikkaa hyödyntäen.

Tiivistelmä monimuotoisuuden turvaaminen talousmetsissä -raportista

Loppuraportti: Monimuotoisuuden turvaaminen talousmetsissä

Metsäpolitiikkafoorumi