Suometsien kokonaisanalyysi valmis | Metsäpolitiikkafoorumi

20.3.2020

Suot ovat tärkeitä sekä Suomen luonnolle että puuntuotannolle. Suot ovat hyvin vaihteleva elinympäristö, jossa on sovitettava yhteen eri käyttömuodot: puuntuotanto, luonnonhoito, vesiensuojelu, tämä kaikki muuttuvassa ilmastossa. Metsäpolitiikkafoorumi sai valmiiksi Suometsien kokonaisanalyysin, jossa annetaan politiikka- ja tutkimussuosituksia suometsien hoitoon kokonaiskestävyyden ja muuttuvan ilmaston näkökulmat huomioiden. 

Suometsien hoitoon liittyvät politiikka- ja tutkimussuositukset:

1. Osaamista ja tiedonjakoa vahvistetaan yhteistyöverkoston avulla

Suometsät ovat moniulotteinen kokonaisuus, jonka käsittelyyn osallistuvat metsänomistajien lisäksi esimerkiksi metsäammattilaiset, vesiasiantuntijat, kaavoittajat sekä metsä- ja suoluonnon monimuotoisuuden suojelun asiantuntijat.

Metsäpolitiikkafoorumi ehdottaa koordinoidun verkoston perustamista suometsistä kerätyn tiedon jakamiseen ja hoidon suunnittelun kehittämiseen.

2. Paikalliset erityispiirteet otetaan huomioon

Turvemaiden merkitys on eri osissa maata erilainen. Niiden merkitys puuhuollolle on  suurin Etelä-Pohjanmaalla, Kainuussa ja Satakunnassa, kun taas soiden suojelutarve korostuu Etelä-Suomessa. Alueelliset metsäohjelmat ovat hyvä väline suometsien erityistarkasteluun paikallisesta näkökulmasta.

3. Vesistöjen laatua vaalitaan

Ojaston kunnostaminen ja muu suometsien metsänhoito vaikuttaa vesistöjen laatuun. Metsätalouden vesiensuojelua on korostettava ja panostettava sellaisten menetelmien kehittämiseen, joiden avulla vähennetään päästöjä vesistöön, sen sijaan että pyritään poistamaan vedestä siihen jo päätyneet hiukkaset ja ravinteet.

4. Tutkimussuositukset

Tärkeimmät tutkimussuositukset liittyvät peitteisen metsänhoidon soveltamiseen ja sen vaikutuksiin sekä suometsien puuston ja maaperän kasvihuonekaasutasapainoon

Lisätietoa

Suometsien kokonaisanalyysi – Policy Brief
Suometsien kokonaisanalyysin loppuraportti
Suometsien kokonaisanalyysin tutkija- ja sidosryhmäpaneelit 2019

Henry Schneider, projektipäällikkö, Metsäpolitiikkafoorumi, puh. 040 160 8564, henry.schneider@tapio.fi
Risto Päivinen, senior advisor, Metsäpolitiikkafoorumi, puh 0500 577 308, risto.paivinen@tapio.fi
Katja Matveinen, erityisasiantuntija, Metsäpolitiikkafoorumin ohjausryhmän puheenjohtaja, puh. 0295 162 287, katja.matveinen@mmm.fi

Metsäpolitiikkafoorumi edistää tutkimusnäyttöön perustuvaa metsä- ja ympäristöpolitiikkaa. Foorumissa analysoidaan tieteellinen tieto ajankohtaisista aiheista ja laaditaan synteesi sekä annetaan politiikka- ja tutkimussuosituksia havainnollisessa ja helposti hyödynnettävässä muodossa. Foorumi kokoaa ihmisiä yliopistoista, tutkimuslaitoksista ja käytännön metsänhoitoa tekevistä organisaatioista keskustelemaan ja jakamaan viimeisimpiä tutkimustuloksia ja parhaita käytännön kokemuksia.

 

Tapion sekä maa-ja metsätalousministeriön logot

  • Henry Schneider
  • Metsätietoasiantuntija
  • henry.schneider(at)tapio.fi
  • +358 29 432 6004
  • Risto Päivinen
  • Senior advisor
  • risto.paivinen(at)tapio.fi
  • +358 500 577 308