Uutta – Tapion asiantuntijoiden blogit

5.11.2018

Tapion asiantuntijoiden blogeissa aihealueita ovat metsänhoito, luonnonhoito, metsätalous, metsäpolitiikka ja metsien monikäyttö sekä kestävä kehitys, biotalous, kiertotalous ja metsänomistaminen. Blogikirjoitukset löytyvät osoitteesta tapio.fi/blogit

Tähän mennessä on ilmestynyt viisi blogikirjoitusta

05.11.2018
Lisää metsän terveyshyötyjä hyvinvointityöhön | Blogi Airi Matila

Monessa kunnassa metsällä on merkitystä terveyshyötyjen tuottamisessa mutta vielä on paljon käyttämättömiä mahdollisuuksia. Inspiroivaa on pohtia kaikkia niitä ratkaisuja, joilla lapset, vanhemmat ja kaikki kuntalaiset innostuvat metsistä terveyden lähteinä. Kunta hyötyy vahvasta hyvinvointi & terveys & metsä -kytköksestä, joka lujittaa kunnan imagoa, elinvoimaa ja kansainvälistä tunnettuutta.  Hytemetsä-asiat siis kunnan asialistalle!  Lue Airi Matilan blogi!

#hyvinvointi #terveyshyöty #metsä #hytemetsä #terveysmetsä

27.8.2018
Hallittu tulenkäyttö on edellytys metsien monimuotoisuuden turvaamiselle | Blogi Lauri Saaristo

Tehokkaan metsäpalontorjunnan ilmiselvien hyötyjen kääntöpuolena olemme vaarassa menettää perimältään ainutlaatuisia eliöpopulaatioita ja erityisiä luontotyyppejä: luonnon monimuotoisuus köyhtyy. Paloympäristöjä voidaan hallitusti tuottaa esimerkiksi kulottamalla talousmetsien avohakkuualueita sekä tekemällä ennallistamispolttoja luonnonsuojelualueilla. Tällöin metsä palaa kontrolloidusti ja riskeihin on varauduttu. Lue Lauri Saariston blogi!

#monimuotoisuus #kulotus #metsäpalot #hallittutulenkäyttö

28.6.2018
Pitää tehdä enemmän kuin parhaansa | Blogi Jouko Lehtoviita

Tein parhaani, vastaa huippu-urheilija usein vähän pieleen menneen suorituksen jälkeen. Hyväksymme tämän vaihtelevasti ja usein ajattelemme, ettei se ihan parastaan kuitenkaan tehnyt. Sama juttu tulee meillä itsellämme vastaan metsätaloudessa. Lue Jouko Lehtoviidan ajatuksia metsämiesuran varrelta.

#metsänhoito #metsätalous  #metsäpolitiikka #luonnonhoito #monimuotoisuus #metsänhoidonhistoria

05.09.2018

Millaista monimuotoisuutta löytyy avohakkuun ja jatkuvan kasvatuksen takaa? | Blogi Lauri Saaristo, Arto Koistinen, Hannes Pasanen

Avohakkuu vai jatkuva kasvatus? Julkisessa keskustelussa lienee mielekkäin vastaus, että molempia tarvitaan. Ruohonjuuritasolla yksittäisen metsikön hakkuuta edeltävät päätökset syntyvät tilannekohtaisen harkinnan pohjalta. Tulevaisuuden metsänomistaja saa yhä monipuolisempaa tietoa omasta metsästään sekä helpommin suosituksia tilanteeseen soveltuvista metsän- ja luonnonhoidon ratkaisuista. Luonnon monimuotoisuuden turvaamisen ja vesiensuojelun tehostamisen kannalta kehitys on menossa oikeaan suuntaan. Lue Lauri Saariston, Arto Koistisen ja Hannes Pasasen blogi. 

#metsänhoito #metsätalous  #metsäpolitiikka #luonnonhoito #monimuotoisuus #jatkuvakasvatus #avohakkuu