Lisää metsän terveyshyötyjä hyvinvointityöhön | Blogi Airi Matila

5.11.2018

Kesäloman jälkeen muutin kävelyreittiäni kotoa juna-asemalle. Kävelymatka hieman piteni, mutta hyötynä saan viettää aikaa juuri remontoidussa puistossa. Kotikaupunkini investoi merkittävän summan varoja puistoon tehdäkseen siitä avointa, viihtyisää ja turvallista. Reitin vaihdos tuntuu mukavalta. Nyt kävelymatka taittuu kadun vieressä kulkemisen lisäksi alueella, jossa on vettä, siltoja, nurmea ja ympärillä jylhät kalliot ja puita. Aisteja voi samalla herkistää.

Omakohtaista kokemusta pystyn hyödyntämään työtehtävissä. Olen projektipäällikkönä Kansanterveyttä metsästä -hankkeessa, jossa innostamme kuntia hyödyntämään metsien terveysvaikutuksia kunnan hyvinvointityössä. Laadimme myös suositukset terveyttä edistävien metsien hoidolle.
Kuntalain 1 § mukaan kunta edistää asukkaidensa hyvinvointia. Kuntalaisena en ollutkaan aiemmin perehtynyt kunnan hyvinvointityöhön, joka on minulle, metsätalouden asiantuntijalle, uusi toimintaympäristö. Samalla minulle tuli tutuksi terveydenhuoltolaki, jonka mukaan kunnan tulee laatia hyvinvointisuunnitelma ja -kertomus.

Hyvinvointi + terveys + metsä = hytemetsä

Toivon, että kuntalaiset yhä useammin menisivät metsään voidakseen paremmin. Lapselle metsään meno on hyödyksi, koska kävely epätasaisella polulla kehittää hänen motorisia taitojaan. Lintuharrastajaa kiinnostaa monimuotoisen luonnon tarkkailu ja samalla hänen aistinsa aktivoituvat. Viime aikoina on saatu tutkimustuloksia siitä, että kosketus luontoon vahvistaa immuunipuolustusta. Hikiliikunnan inhoaja tietää, että metsässä liikunta ei tunnu suorittamiselta.

Monessa kunnassa metsällä on merkitystä terveyshyötyjen tuottamisessa, mutta vielä on paljon käyttämättömiä mahdollisuuksia. Inspiroivaa on pohtia kaikkia niitä ratkaisuja, joilla lapset, vanhemmat ja kaikki kuntalaiset innostuvat metsistä terveyden lähteinä.

Kunta hyötyy vahvasta hyvinvointi & terveys & metsä -kytköksestä, joka lujittaa kunnan imagoa, elinvoimaa ja kansainvälistä tunnettuutta. Hytemetsä-asiat siis kunnan asialistalle!

Taloudellista hyötyä

Kunnan hyvinvointityön vahvistaminen metsän avulla tarkoittaa kunnassa laajaa yhteistyötä kunnan toimialojen ja viranhaltijoiden kesken. Yhteistyötä tarvitaan terveyden- ja sosiaalihuollon, kaavoituksen, teknisen toimen ja viherpalvelujen kesken. Kunnan taloudelliset panostukset viihtyisiin ja turvallisiin viher- ja metsäalueisiin tulevat moninkertaisina hyötyinä takaisin. Nimittäin kansalaisten liikkumattomuudesta aiheutuvat vuotuiset kustannukset ovat yli 3 miljardia euroa.

Kuntien hyvinvointikoordinaattorit tekevät työtään suurella sydämellä. Heillä on tärkeä rooli koota kuntiin yhteistyötä, johon osallistuvat hallinnonalat, kansalaisjärjestöt ja kuntalaiset. ”Miten lapset pystyvät kokoamaan valtion verotulot parin vuosikymmenen kuluttua, jos he eivät olekaan kunnossa?”, tiivisti hyvinvointikoordinaattori terveiden kansalaisten merkityksen tulevaisuuden yhteiskunnalle.

Lisää sinäkin metsää työmatkallesi.

Airi Matila
Kirjoittaja on koulutukseltaan MMM ja toimii metsäasiantuntijana Tapiossa. Työtehtävissään hän on perehtynyt metsien ekosysteemipalveluihin, metsämaisemaan ja metsäalueiden maankäytön suunnitteluun.

Lisätietoa

Kansanterveyttä metsästä -hankkeen taustalla on tutkimustieto metsän terveyshyödyistä. Hanke nojaa Kansallinen metsästrategia 2025:an, jossa yhtenä päämääränä on aktiivisessa, taloudellisesti, ekologisesti ja sosiaalisesti kestävässä ja monipuolisessa käytössä olevat metsät. Hanke toteutetaan vuosina 2018-2020 ja sitä rahoittaa maa- ja metsätalousministeriö.