Etusivu » Blogit

Blogit

Tapion blogeissa aihealueita ovat metsänhoito, luonnonhoito, metsätalous, metsäpolitiikka ja metsien monikäyttö sekä kestävä kehitys, kiertotalous ja metsänomistaminen.

21.10.2019
Kolme tapaa lisätä kuntalaisille terveyshyötyjä luonnosta | Blogi Airi Matila

Tutkimustieto metsien myönteisistä vaikutuksista fyysiseen, henkiseen ja sosiaaliseen terveyteen on lisääntynyt. Kunnat vastaavat kuntalain mukaisesti hyvinvoinnin ja terveyden edistämisestä. Kolmella selkeällä toimenpiteellä voidaan lisätä luonnon terveyshyötyjä kuntalaisten jokaiseen päivään. Lue blogi!

#hyvinvointi #terveyshyöty #metsä #hytemetsä #terveysmetsä

29.08.2019
Hakkuissa 25 vuotta vallinnut käytäntö jättää metsään pysyvän jäljen, jota kartta ei paljasta | Blogi Lauri Saaristo 

Säästöpuiden pysyvyys turvaa metsien monimuotoisuutta. Talousmetsien luonnonhoidon ”maamerkit” puuttuvat peruskartoilta. Säästöpuuryhmät tulisikin merkitä paikkatietoon ja saada karttamerkinnöiksi. Monimuotoisuuden turvaamisen kannalta säästöpuuryhmien pysyvyys on ratkaisevan tärkeä asia. Lue blogi!

#karttamerkit #metsänhoito #monimuotoisuus #paikkatieto #luonnonhoito

 

08.05.2019
Metsänhoidon suositukset 2021, tietoa kätevästi käyttäjälle | Blogi Veikko Iittainen   

Aika on rahaa ja hyväksi todetut neuvot ovat arvokkaita, myös metsänhoidossa. Metsänhoidon suositusten digitalisointi tuo tutkimustiedon ja siitä rakennetut ohjeet helposti käytettäväksi metsänomistajalle ja metsäammattilaiselle. Lue blogi

#MetsäDigi #metsänhoito #metsätieto #luonnonhoito 

 

11.04.2019
Matkailun vaikutuksia pitää mitata kulttuuriympäristöissä | Blogi Airi Matila

Matkailu jatkaa kasvuaan.  Matkailun kasvaessa sen hallittu kehittäminen on yhä tärkeämpää. Kestävästi kasvavaan matkailuun tarvitaan uusia mittareita, jotka huomioivat kulttuuriympäristön rakennukset, luonnon ja kulttuuriperinnön. Lue blogi 

#matkailu #kulttuuriympäristöt #matkailunmittarit #kestävämatkailu #metsäsuhde #matkailukotimaassa #kulttuurimaisema #kulttuuriperintö

07.03.2019
Mikä metsäläistä eniten kiinnostaa, kun uhanalaisten lajien arvioinnin tulokset julkaistaan? | Blogi Lauri Saaristo

Se, kuinka paljon metsälajeissa on aitoja luokkamuutoksia. Ne kertovat siitä, kuinka hyvin metsälajiston uhanalaistumiskehitys on onnistuttu pysäyttämään. Nimenomaan sellaiset luokkamuutokset, joissa aiemmin  tai silmälläpidettävä laji on uudessa arvioinnissa katsottu uhanalaiseksi tai päinvastoin. Lue blogi

#monimuotoisuus #luonnonhoito #metsä #uhanalaisetlajit

05.11.2018
Lisää metsän terveyshyötyjä hyvinvointityöhön | Blogi Airi Matila

Monessa kunnassa metsällä on merkitystä terveyshyötyjen tuottamisessa mutta vielä on paljon käyttämättömiä mahdollisuuksia. Inspiroivaa on pohtia kaikkia niitä ratkaisuja, joilla lapset, vanhemmat ja kaikki kuntalaiset innostuvat metsistä terveyden lähteinä. Kunta hyötyy vahvasta hyvinvointi & terveys & metsä -kytköksestä, joka lujittaa kunnan imagoa, elinvoimaa ja kansainvälistä tunnettuutta.  Hytemetsä-asiat siis kunnan asialistalle!  Lue blogi!

#hyvinvointi #terveyshyöty #metsä #hytemetsä #terveysmetsä

 

27.8.2018
Hallittu tulenkäyttö on edellytys metsien monimuotoisuuden turvaamiselle | Blogi Lauri Saaristo

Tehokkaan metsäpalontorjunnan ilmiselvien hyötyjen kääntöpuolena olemme vaarassa menettää perimältään ainutlaatuisia eliöpopulaatioita ja erityisiä luontotyyppejä: luonnon monimuotoisuus köyhtyy. Paloympäristöjä voidaan hallitusti tuottaa esimerkiksi kulottamalla talousmetsien avohakkuualueita sekä tekemällä ennallistamispolttoja luonnonsuojelualueilla. Tällöin metsä palaa kontrolloidusti ja riskeihin on varauduttu. Lue blogi!

#monimuotoisuus #kulotus #metsäpalot #hallittutulenkäyttö

28.6.2018
Pitää tehdä enemmän kuin parhaansa | Blogi Jouko Lehtoviita

Tein parhaani, vastaa huippu-urheilija usein vähän pieleen menneen suorituksen jälkeen. Hyväksymme tämän vaihtelevasti ja usein ajattelemme, ettei se ihan parastaan kuitenkaan tehnyt. Sama juttu tulee meillä itsellämme vastaan metsätaloudessa. Lue Jouko Lehtoviidan ajatuksia metsämiesuran varrelta.

#metsänhoito #metsätalous  #metsäpolitiikka #luonnonhoito #monimuotoisuus #metsänhoidonhistoria

 

 

Hyvän metsänhoidon suositukset blogit

Hyvän metsänhoidon suositukset -sivuston blogit löydät täältä!

05.09.2018
Millaista monimuotoisuutta löytyy avohakkuun ja jatkuvan kasvatuksen takaa? | Blogi Lauri Saaristo, Arto Koistinen, Hannes Pasanen

Avohakkuu vai jatkuva kasvatus? Julkisessa keskustelussa lienee mielekkäin vastaus, että molempia tarvitaan. Ruohonjuuritasolla yksittäisen metsikön hakkuuta edeltävät päätökset syntyvät tilannekohtaisen harkinnan pohjalta. Tulevaisuuden metsänomistaja saa yhä monipuolisempaa tietoa omasta metsästään sekä helpommin suosituksia tilanteeseen soveltuvista metsän- ja luonnonhoidon ratkaisuista. Luonnon monimuotoisuuden turvaamisen ja vesiensuojelun tehostamisen kannalta kehitys on menossa oikeaan suuntaan. Lue Lauri Saariston, Arto Koistisen ja Hannes Pasasen blogi. 

#metsänhoito #metsätalous  #metsäpolitiikka #luonnonhoito #monimuotoisuus #jatkuvakasvatus #avohakkuu

19.6.2018
Metsänhoidon suositusten digitalisointi mahdollistaa uusia käyttömuotoja | Blogi Kati Kontinen

Tulevaisuuden visiona Metsänhoidon suositukset ovat sähköisesti kaikkien toimijoiden käytettävissä, viimeistään vuonna 2021. Tällöin suositusten ajantasaisuus, käytettävyys ja päivitettävyys paranevat. Tämä johtaa suositusten käyttäjäkunnan laajenemiseen ja suositusten kattavampaan soveltamiseen metsätalouden toimintaketjuissa. Lue Kati Kontisen blogi!

#metsädigi #metsänhoito #metsätalous