Etusivu » Konsultointi » Käynnissä olevia hankkeita » Ekosysteemipalvelujen tuotteistaminen

Ekosysteemipalvelujen tuotteistaminen

Ajankohtaista hankkeella

Järjestimme Bisnestä pystymetsästä -ideariihen 3.5.2017. Katso työpajan yhteenveto täältä.

Mitä ovat ekosysteemipalvelut?

Luonnon tuottamilla palveluilla eli ekosysteemipalveluilla tarkoitetaan kaikkia ihmisen luonnosta saamia aineellisia ja aineettomia hyötyjä. Ekosysteemipalvelut voidaan jakaa tuotantopalveluihin, säätelypalveluihin, kulttuuripalveluihin ja ylläpitopalveluihin.

Tuotantopalveluihin kuuluvat kaikki luonnosta saatava materiaali, kuten puutavara, metsäenergia, sienet, marjat, muut keräilytuotteet, riista ja lääkeaineet.

Säätelypalvelut perustuvat luonnon toimintaan, esimerkiksi kasvillisuuden ja maaperän kykyyn pidättää vettä tai puuston kykyyn sitoa itseensä ilman hiilidioksidia. Lisäksi säätelypalveluihin kuuluu maaperän tuottokyvyn ylläpito, vesien suojelu, melun ja pölyn sidonta, tulvien, myrskytuhojen sekä eroosion ehkäisy, pölytyspalvelut, eliökantojen säätely, tautien ja tuholaisten torjunta.

Kulttuuripalveluita puolestaan ovat esimerkiksi virkistys, liikunta, maisema, metsästys, historia, matkailu-, terveys-, työhyvinvointi-, ja terapiapalvelut sekä luonnon toimiminen tietolähteenä.

Ylläpitopalvelut pitävät yllä kaikkia muita palveluita, ja niihin kuuluvat esimerkiksi yhteyttäminen ja ravinteiden kierto sekä ilmastonmuutokseen sopeutuminen.

Ekosysteemipalveluiden perustana on luonnon monimuotoisuus. Monimuotoinen luonto sopeutuu ja uusiutuu muuttuvissa olosuhteissa, esimerkiksi ilmaston lämmetessä.

Kehittämistyö 2015-2017

Tapiossa toteutettavassa projektissa kehitetään keinoja metsään perustuvien ekosysteemipalveluiden uusien tuotteiden ja palvelujen tuotteistamiselle. Tuotteistaminen painottuu aineettomien palvelujen tuotteistamiseen kulttuuripalveluissa.

Metsänomistajien ja palveluyritysten välille on kehitetty sopimuskonsepti, jonka avulla metsänomistaja voi tuotteistaa metsiensä ekosysteemipalveluita ja hyödyntää uudenlaisia ansaintamalleja. Metsänomistajille ja metsiä hyödyntäville luonto-, matkailu- ja hyvinvointialojen yrittäjille on tuotettu opas tukemaan metsänomistajan ja yrittäjän vuoropuhelua.

Vuoden 2017 aikana hankkeessa kehitetään ratkaisua, jonka avulla sopimuksellisuus ja muut ekosysteemipalvelujen tuotteistamista edistävät tavat jalkautuvat metsänomistajille, metsäammattilaisille sekä metsissä toimiville yrittäjille. Tavoitteena on, että jatkossa metsänomistajien ja erilaisten palveluntuottajien yhteistyö sujuu nykyistä paremmin.

Lisäksi hankkeessa tehdään ekosysteemipalveluiden tuotteistamista edistävää viestintää.

Näille verkkosivuille kootaan projektissa tuotettuja materiaaleja ekosysteemipalvelujen monipuoliseen hyödyntämiseen metsänomistajien, yritysten ja kuntien käyttöön. Työtä tehdään Maa- ja metsätalousministeriön toimeksiannosta.

Hanke-esittely 2016

Hankkeen esittely 2016 (PDF)
Hankkeen väliraportti 27.4.2016 (PDF)

Lisätietoa:

Metsänomistajille ja yrityksille

Kunnille ja kaupungeille

Tutkimus- ja kehittämisorganisaatioille