Ekosysteemipalveluiden tuotteistaminen -hankkeessa työskenneltiin vuosina 2015-2017 metsien aineettomien ekosysteemipalveluiden markkinoiden rakentumisen hyväksi. Hankkeessa keskityttiin toimenpiteisiin, joilla yksityismetsien aineettomat ekosysteemipalvelut saadaan paremmin käyttöön matkailu-, virkistys-, ja terveyspalveluliiketoiminnassa.

Hanke toteutettiin maa- ja metsätalousministeriön tilauksesta osana kansallisen metsästrategian toteutusta. Strategia tavoittelee metsiin perustuvan monipuolisen palveluliiketoiminnan ja luonnontuotealan kasvua. Myös metsänomistajien ansaintamahdollisuuksia halutaan laajentaa ekosysteemipalveluita kaupallistamalla.

Metsissä on paljon hyödyntämättömiä liiketoimintamahdollisuuksia, joita metsänomistajat ja yritykset voivat toteuttaa yhtä aikaa puuntuotannon rinnalla. Hanke pyrki toiminnallaan lisäämään palveluntuottajien innostusta harjoittaa talousmetsissä metsäluontoon perustuvaa palveluelinkeinoa, metsänomistajien mielenkiintoa tarjota oma metsä palveluyritykselle työtilaksi sekä eri sektoreiden kykyä edistää metsien aineettomiin hyötyihin perustuvaa elinkeinotoimintaa.

Hankkeessa tehtiin seuraavia yksityismetsien ekosysteemipalvelujen tuotteistamisen edistämiseen tähtääviä toimia:

  • palveluntarjoajien ja metsänomistajien yhteiset työpajat
  • kyselyt metsänomistajille ja palveluntarjoajille
  • maanomistajan ja palveluntuottajan välisen sopimuksen pohjan kehittäminen
  • Miten sovin metsäympäristön hyödyntämisestä –opas
  • yksityiset maanomistajat ja palveluntuottajat yhdistävän palvelun suunnittelu
  • viestintä

Lue lisää loppuraportista Luontoon perustuvat palvelut yksityismetsissä. Hankkeen muut materiaalit löytyvät tämän hankesivun kautta ja ne ovat hyödynnettävissä aihepiirin kehittämiseen ja käytännön toimintaan.

Aiemmat esittelymateriaalit ja raportit

Bisnestä pystymetsästä -ideariihen 3.5.2017 yhteenveto täältä.

Hankkeen esittely 2016 (pdf)
Hankkeen väliraportti 27.4.2016 (pdf)

Ekosysteemipalveluihin liittyviä materiaaleja käyttäjäryhmittäin

Metsänomistajille ja yrityksille

Kunnille ja kaupungeille