Ideoita ekosysteemipalveluiden tuotteistamiseksi kunnissa ja kaupungeissa

Ekosysteemipalvelut opas kunnille

Metsien ekosysteemipalvelut koulutusaineiston tavoitteena on kertoa mitä ekosysteemipalvelut ovat, auttaa kuntia tunnistamaan kunnan alueella olevia metsien tuottamia ekosysteemipalveluita sekä ottamaan ekosysteemipalvelut huomioon kunnallisessa päätöksenteossa.

Koulutusaineisto sisältää taustamateriaalin ja PowerPoint-esityksen. Koulutusaineisto on laadittu Tapiossa ja työtä on tukenut Metsämiesten säätiö. Esitystä voi täydentää oman kunnan tiedoilla.

Ladattavat tiedostot

Taustamateriaali metsien ekosysteemipalvelut -koulutusaineistoon (pdf)

Koulutusaineisto metsien ekosysteemipalvelut (ppt)

Esimerkki kunnille aineettomien ekosysteemipalveluiden tuotteistamisen työpajasta

Metsien aineettomien ekosysteemipalveluiden tuotteistaminen Vierumäellä (pdf)