Kuinka metsänomistaja voi saada ansaintaa metsien aineettomista palveluista? Miten teen metsänomistajan kanssa sopimuksen yksityismetsän käytöstä palveluliiketoimintaan? Mitä asioita on hyvä ottaa huomioon sopimusta tehtäessä?

Kokosimme ohjeita, sopimusmalleja ja ideoita maanomistajille ja palveluntuottajille tilanteeseen, jossa liiketoiminta perustuu metsien aineettomiin ekosysteemipalveluihin. Tällaisia tilanteita ovat esimerkiksi metsissä tuotettavat elämys-, liikunta- ja matkailupalvelut. Sopimuksellisuus auttaa palveluiden kehittämistä ja sen avulla voidaan varmistaa, että molemmat osapuolet hyötyvät.

Yksityiset talousmetsät ovat monikäyttöisiä

Metsänomistajalla on mahdollisuus vaikuttaa omien metsiensä ekosysteemipalvelujen tuotantoon metsänkäsittelyvalinnoilla. Puuntuotannon -, virkistyskäytön tai riistaelinympäristöjen hoidon painotus voi vaihdella tilan eri metsiköiden välillä. Toisissa metsiköissä päätökset tehdään tehokasta puuntuotantoa painottaen, toisaalla ensisjaisena valintana ovat maisemaa ja virkistysarvoja turvaavat metsänhoito- ja hakkuutavat. Luonnon monimuotoisuuden turvaaminen voi olla metsänomistajan keskeisenä tavoitteena esimerkiksi lajistollisesti arvokkaissa kohteissa, retkeilymetsissä, rehevissä puronvarsissa tai vaikeakulkuisessa maastossa. Myös riistaelinympäristöjen turvaaminen tai metsien merkitys vesiensuojelun edistämisessä vaikuttavat usein metsänkäsittelyn arkeen. Oikeat ratkaisut erilaisiin tavoitteisiin löytyvät metsänhoidon suosituksista.

Metsänomistajien ja yritysten yhteistyö on tärkeää metsien ekosysteemipalveluiden tuotteistamisessa

Kuinka metsänomistaja voi saada ansaintaa metsien aineettomista palveluista? Yhtenä vaihtoehtona on laatia sopimus yrityksen kanssa, joka on kiinnostunut hyödyntämään metsien maisema- tai virkistysarvoja. Sopimuksellisuus voi kiinnostaa esimerkiksi seudulla toimivia matkailuyrityksiä, laskettelukeskuksia sekä kylpylöitä. Myös kaupungit tai kunnat voivat olla kiinnostuneita sopimuksellisuudesta.

Sopimusmallit metsänomistajalle ja yrityksille

Alla löydät sopimuspohjia palvelutoimintaan metsäalueella. Näistä sopimuksista voit muokata itsellesi sopiovan pohjan.

  • Sopimus palvelutoiminnasta metsäalueella (pdf), (Word)
  • Sopimus palvelutoiminnasta metsäalueella, lisätietoa sopimukseen (pdf), (Word)
  • Sopimuslomake luontokohteen käytöstä metsäalueella (Word)
  • Avtal om tjänsteprodukstion på ett skogsområde (pdf), (Word)
  • Tilläggsinformation till avtalet Avtal om tjänsteprodukstion på ett skogsområde (pdf), (Word)
  • Avtal om köp av rekreationsvärde (pdf), (Word)

Ohjeistusta metsänomistajille

  • Esimerkkejä ekosysteemipalveluiden tuotteistamisen hyvistä käytänteistä – yrityskartoitus (pdf)
  • Ekosysteemipalveluiden tuotteistaminen ja yleiskaava (pdf)

Oppaita ja ideoita metsänomistajille ja yrityksille

Opas sopimiseen ja tuotteistamiseen

Hyvinvointipolku

Kauniin maiseman turvaaminen talousmetsässä

Riistametsänhoito