”Onko linjoilta kysymyksiä?” – Näin osallistat kaikki mukaan etämaastokäynnillä

30.12.2022

Kollegoiden ja muiden metsänomistajien tapaaminen ja ajatustenvaihto on monille sitä parasta antia, mitä maastossa järjestettävät koulutukset ja tapahtumat tarjoavat. Tapion ja Helsingin yliopiston yhteisessä Digitaalisuuden hyödyntäminen maastokäynneissä -hankkeessa lähdimme pilotoimaan erilaisia tapoja toteuttaa maastokäyntejä etänä. Yhtenä keskeisenä tavoitteena hankkeessa oli löytää parhaat keinot laadukkaan vuorovaikutuksen ja osallistumisen mahdollistamiseksi. Kuinka etäyhteyksien päästä osallistuvat saadaan tasavertaisesti mukaan maastokäynnille?

Vaikka etäyhteyksin ei aivan fyysisen metsävierailun kaltaista luontokokemusta saisikaan tankattua itseensä, voidaan paljon tehdä osallisuuden synnyttämiseksi. Digitaalisuuden hyödyntäminen maastokäynneissä -hankkeessa toteutimme etämaastokäyntejä metsään niin suorina live-lähetyksinä kuin perinteisempinä Teams-koulutuksina, joissa hyödynsimme ennalta maastossa kuvattuja tallenteita. Tavoitteena ei ollut tuottaa yksisuuntaisia webinaareja vaan vuorovaikutteisia maastokäyntejä. Erityisesti live-toteutukset haastoivatkin tiimiämme kekseliäisyyteen: Kuinka kaikki osallistujat kokisivat olevansa tasavertaisesti mukana tapahtumassa, osallistuivat he sitten maastossa tai etäyhteyksien kautta?

Monella webinaareja ja Teams-palavereita paljon kolunneella on varmasti omakohtaistakin kokemusta siitä, että ruudun takana on helppo passivoitua. Osallistujien aktiivinen huomioiminen tapahtumassa äänessä olevilta vetäjiltä onkin erityisen tärkeää. Vielä parempi, jos etäosallistujille voidaan osoittaa oma vetäjä, joka aktivoi linjoilla olevia esimerkiksi chattia ja lyhyitä kyselyitä hyödyntäen. Muun muassa Microsoft Teams tarjoaa tähän näppäriä sovelluksia. Etäosallistamista on myös syytä suunnitella huolellisesti etukäteen. Millaisia odotuksia osallistujilla on maastokäynnille? Ennalta mietityt johdattelevat kysymykset toimivat herätteinä, joihin on usein varsinkin tapahtuman alussa helpompi tarttua. Kun keskustelu chatissa, ääneen, tai sekä että saadaan kerran avattua, madaltuu samalla kaikkien kynnys omien kysymysten ja kommenttien esittämiselle. Sama peukalosääntö pätee toki myös paikan päällä olevien osallistamiseen.

Kaksi henkilöä kuvaamassa etämaastokäyntiä metsässä. Toisella on kädessä haulikkomikrofoni ja toiselle puhelin kimbaalissaJos kuvausryhmä jalkautuu maastoon koulutettavien mukaan, on paikallaan olla huomaavainen myös läsnäolevia kohtaan. Kimbaalissa pyörivä puhelin, 360-kamera, drone ja eri suuntiin osoitteleva haulikkomikrofoni eivät ole ainakaan vielä aivan perinteinen näky maastokäynneillä. Mieleen hiipii herkästi ajatus, missä ja kenelle omat kommentit ja kasvot mahtavatkaan oikein näkyä. Pienikin jännitys voi nousta kynnykseksi keskusteluun osallistumiselle. Tapahtumien vetäjien onkin syytä panostaa luottamuksellisen ja rennon ilmapiirin luomiseen. Onko linjoilla kenties parisenkymmentä samanlaista metsäammattilaista kuin paikan päällä? Kerro se kaikille: olemme samaa porukkaa saman asian äärellä. Metsäalalle ominainen rennon lupsakka tyyli tapahtuman vetäjien taholta edesauttaa kaikkia rentoutumaan.

Myös pelisäännöt on syytä kertoa avoimesti: ketä ja kenen puheita lähetykseen kuvataan? Vapautuneen tunnelman syntymistä edesauttaa tieto, että lähetykseen kuvataan esimerkiksi vain vetäjien puheet ja esitetyt kysymykset, eikä tapahtumasta tehdä tallennetta. Taustalla seisoskelevat voivat vapaasti jutustella ja vaihtaa kuulumisia ilman pelkoa siitä, että keskustelu päätyy suoraan lähetykseen. Jos tapahtumasta tehdään tallenne, on syytä kertoa mitä tallenteelle kuvataan.

Etämaastokäynnit eivät tule korvaamaan perinteisiä maastokäyntejä. Parhaimmillaan ne voivat kuitenkin tarjota mahdollisuuden osallistaa enemmän kiinnostuneita ihmisiä maastovierailulle. Digitaalisuuden hyödyntäminen maastokäynneissä -hankkeessa järjestämämme pilottikokeilut ja niissä käytetyt erilaiset teknologiaratkaisut ovat herättäneet erityisesti kiinnostusta mm. metsäalan opetus- ja koulutustehtävissä työskentelevien taholta. Luentomaisempi opiskelijoille suunnattu toteutus mahdollistaa myös erilaisten osallistavien tehtävien monipuolisen yhdistämisen etämaastokäyntiin. Kokemuksia hankkeessa toteuttamastamme metsäluennosta voi lukea tästä artikkelista.

Jaoimme hankkeessa opittua tietoa marraskuussa 2022 järjestetyssä webinaarissa, jonka esitykset ja webinaarissa esitetyt demo-videot löydät tapahtuman verkkosivulta. Hanke on julkaissut myös oppaan, johon on koottu parhaat vinkit ja opit etämaastokäyntien toteuttamiseksi metsäalalla. Tutustu oppaaseen hankkeen verkkosivulla. Hanketta rahoitti Marjatta ja Eino Kollin Säätiö.