Tapion raportti nro 31

Metsä terveyden ja hyvinvoinnin edistäjänä – väliraportti

Tutkimustieto metsien myönteisistä vaikutuksista henkiseen ja fyysiseen terveyteemme on lisääntynyt. Monipuoliset ja vaihtelevat metsäalueet tarjoavat terveyshyötyjä sekä uusia mahdollisuuksia terveyden edistämiseen.

Monissa kunnissa on jo paikallisia onnistuneita ratkaisuja käytössä siitä, miten metsäluonnon terveyshyödyt voivat olla osana kuntien hyvinvointityötä. Toimivia käytäntöjä on esimerkiksi Kuopiossa, Sipoossa, Lahdessa ja Hämeenlinnassa. Kehitystyön vauhdittaja on kuntalaki, jonka mukaan kuntien yhtenä tehtävänä on edistää asukkaidensa hyvinvointia.

Väliraportissa on tiiviissä muodossa hyödyllistä tietoa kuntien hyvinvointityöstä ja julkisesta sosiaali- ja terveyshuollon järjestämisestä. Siihen on tiivistetysti koottu kuntien hyvinvointikoordinaattoteiden näkemyksiä siitä, miten metsien saavutettavuutta terveyden edistämisessä voitaisiin vahvistaa osana kuntien hyvinvointityötä.
Monet järjestöt, kuten Suomen Mielenterveysseura, Allergialiitto ja Sydänliitto, tukeutuvat toiminnassaan myös luonnon terveyshyötyihin.Väliraportti sisältää  esimerkkejä järjestöjen työstä.

Metsä terveyden ja hyvinvoinnin edistäjänä – väliraportissa on seuraavia asioita

  • Kuntalaisten hyvinvoinnin edistäminen
  • Hyvinvointikertomus
  • Ratkaisuja metsän käytöstä terveyden edistämisessä
  • Terveysmetsä
  • Metsien saavutettavuus terveyden edistämisessä
  • Terveyttä tukevia ja edistäviä metsän piirteitä

Väliraportti on suunnattu aiheesta kiinnostuneille hyvinvointi-, sosiaali- ja terveysalan ammattilaisille sekä kuntien hyvinvointityön kehittäjille. Väliraportissa on tietoa myös metsätalouden, ympäristöalan ja maankäytön suunnittelun ammattilaisille, joiden tehtäviin kuuluu metsien hoidon ja käytön monipuolistaminen.
Väliraportiin on koottu Kansanterveyttä metsästä -hankkeen keskeiset tulokset ensimmäiseltä toimintavuodelta. Hanke toteutetaan vuosina 2018-2020 ja sitä rahoittaa maa- ja metsätalousministeriö.

Lataa Metsä terveyden ja hyvinvoinnin edistäjänä – väliraportti (pdf)

Metsä terveyden ja hyvinvoinnin edistäjänä – väliraportti

Matila, A., Koistinen A., & Lahti, E. 2018. Metsä terveyden ja hyvinvoinnin edistäjänä — väliraportti. Tapion raportteja nro 31.

© Tapio Oy

ISSN 2342-804X (pdf)
ISBN 978-952-5632-67-5