Kuusi keinoa maisematyöluvan sujuvoittamiseksi esitteessä tehdään tunnetuksi maisematyölupamenettelyn sujuvoittamisen mahdollisuuksia yleiskaavoissa metsätalouteen varatuilla alueilla. Esite on tarkoitettu kuntien johdon, viranhaltijoiden, luottamushenkilöiden sekä metsäalan toimijoiden ja metsänomistajien käyttöön.

Esite toimii kuntien maisematyölupamenettelyn sujuvoittamisen tukena ja kannustaa lisäämään yhteistyötä kuntien, metsäalan toimijoiden ja metsänomistajien kesken.
Kuntia kannustetaan käymään läpi nykyiset käytännöt ja arvioimaan onko tarvetta kehittää toimintaansa.

  • Keinot maisematyöluvan sujuvoittamiseksi:
  • Yhteistyön ja vuorovaikutuksen lisääminen
  • Arviointikriteerien laadinta kunnan sisäisenä ohjeena vaikutuksiltaan vähäisille metsätalouden toimenpiteille M-alkuisilla alueilla, joilla on voimassa puiden kaatamista koskeva toimenpiderajoitus
  • Maisematyöluvan hakumenettelyn selkeyttäminen
  • Maisematyöluvan hakeminen enintään 10 vuodeksi
  • Maisematyöluvan käsittelijöiden koulutus ja metsätalouden asiantuntemus
    Maisematyöluvan tarpeen arviointi kaavamuutoksen yhteydessä

Esite on tuotettu maa- ja metsätalousministeriön rahoittamassa Metsät ja kaavoitus -hankkeessa.

Lataa esite

Kuusi keinoa maisematyöluvan sujuvoittamiseksi – esite (pdf)

Maisematyölupamenettelyn sujuvoittaminen – esite (sve) (pdf)