Luonnonhoito metsäpölyttäjien tukena eli Pölymetsä -hankkeessa nostettiin metsäpölyttäjien huomioiminen osaksi talousmetsien luonnonhoitoa. 

Hankkeen päätavoitteena oli liittää metsäpölyttäjiä koskeva tieto osaksi metsien monimuotoisuuden edistämistä ja talousmetsien luonnonhoidon toteutusta koskevaa päätöksentekoa. Lisäksi tavoitteena oli metsäpölyttäjiin liittyvän tietopohjan parantaminen sekä tietoa käytäntöön vievien ohje- ja neuvontamateriaalien tuottaminen. Koulutuksen ja viestinnän avulla lisättiin metsätalouden toimijoiden ja metsänomistajien tietoisuutta metsäpölyttäjien elinvoimaisuutta lisäävistä luonnonhoidon keinoista.

Ampiainen pajun kukassa.

Metsissä elävät pölyttäjät ovat jääneet vähemmälle huomiolle

Tietopohjaraporttia varten tehtiin kirjallisuuskatsaus aihepiiriä koskeviin koti- ja ulkomaisiin tieteellisiin julkaisuihin sekä tutkimusraportteihin. Kirjallisuuskatsauksen havaintoja täydennettiin asiantuntijoilta saaduilla näkemyksillä. Lisäksi maastokaudella 2021 toteutettiin pienimuotoinen metsäpölyttäjiin liittyvä lajistoselvitys. Kirjallisuuskatsauksen päähavainto oli, että metsien pölyttäjistä on maailmanlaajuisestikin vähän tutkimustietoa, paljon vähemmän kuin maatalousalueilta.

Tietopohjasta vastasi tutkija Janne Heliölä, Suomen ympäristökeskus SYKE, 0295 251 164, janne.heliola(at)syke.fi.

Miten voin huomioida metsien pölyttäjiä talousmetsän käsittelyssä?

Materiaalipakettia varten laadittiin opas pölyttäjien huomioimiseen talousmetsän käsittelyssä sekä muistilista hyvistä käytännöistä. Hanke tuotti metsäpölyttäjistä muutamia lajiesimerkkejä, joiden kautta avattiin lajien elinympäristövaatimuksia ja lajeja hyödyttäviä metsän- ja luonnonhoidon ratkaisuja. Tietovisan avulla voi testata omaa tietouttaan metsien pölyttäjistä.

Hanke viesti aktiivisesti sosiaalinen mediassa (Twitter, Instagram, Facebook, LinkedIn), jonka kautta seuraajille jaettiin esimerkiksi tietoiskuja metsänhoidollisiin toimenpiteisiin ja metsien pölyttäjälajeihin liittyen. Lisäksi verkkosivuille tuotettiin blogikirjoituksia aiheesta tukemaan tiedon levittämistä. Sosiaalisessa mediassa käytettiin tunnistetta #Pölymetsä.

Yhteistyökumppanit

Hankkeen toteutuksesta vastasivat Suomen ympäristökeskus SYKE ja Tapio. Lisäksi yhteistyötä tehtiin TEKOPÖLY -hankkeen työryhmän kanssa.

Hankkeen kesto ja rahoitus

Hanke alkoi tammikuussa vuonna 2021 ja päättyi joulukuussa vuonna 2022. Maa- ja metsätalousministeriö rahoitti hanketta osana METSO-ohjelmaa, joka toteuttaa kansallisen metsästrategian tavoitteita. METSO-ohjelman tavoitteena on pysäyttää metsäisten luontotyyppien ja metsälajien taantuminen sekä vakiinnuttaa luonnon monimuotoisuuden suotuisa kehitys.

Hankkeen pääasiallisena sivuna toimii Pölymetsä – luonnonhoito metsäpölyttäjien tukena – Tapio. Materiaaleja ja tuloksia päivitettiin myös Suomen ympäristökeskus SYKEn Pölymetsä-hankesivulle.

Logo Tapio     

  • Sara Turunen
  • Kestävyysasiantuntija
  • sara.turunen(at)tapio.fi
  • +358 29 432 6090
  • Lauri Saaristo
  • Johtava asiantuntija
  • lauri.saaristo(at)tapio.fi
  • +358 29 432 6055