Metsäpuiden siemenet

Jalostetuilla siemenillä lisää kasvua, tuloja ja hiilen sidontaa -kylvä hyvää!

Jalostetuilla siemenillä voidaan lisätä puuston kasvua, metsistä saatavia tuloja ja uusiutuvan puuraaka-aineen käyttöä sekä hiilen sidontaa puustoon.  Tapion siemenviljelyksiltä männyn, kuusen ja rauduskoivun sekä lehtikuusen jalostettuja siemeniä. 

Jalostetuista siemenistä kasvaneet puut tuottavat puulajista ja alueesta riippuen 10 – 30 % enemmän runkopuuta kuin paikallisista siemenistä syntyneet puut. Jalostetut puut ovat myös järeämpiä ja parempilaatuisia ja näin tuottavat enemmän tukkipuuta, joka taas tuottaa metsänomistajille enemmän tuloja sekä sitoo hiiltä pitkäaikaisesti esimerkiksi rakennuksiin ja huonekaluihin sekä muihin metsäteollisuuden tuotteisiin. Jalostetut puut on testattu kenttäkokeissa ja ne ovat kestävämpiä tuholaisia ja sienitauteja vastaan.

Jalostetun siemenen käyttö onkin yksi tärkeimmistä ja erittäin edullinen keino metsien kasvun, kestävyyden ja hiilinielujen lisäämiseksi. Metsien uudistaminen jalostetuilla siemenillä voi tuottaa vuosisadan loppupuolella Suomen metsiin yli 10 miljoonan kuutiometrin vuotuisen lisäkasvun.

Yhden vuoden aikana jalostetuilla siemenillä perustetut metsät tulevat sitomaan tulevina vuosikymmeninä Suomessa noin 10 miljoonaa tonnia enemmän hiilidioksidia vuodessa kuin paikallisella alkuperällä perustetut metsät. Tämä on  suuruusluokaltaan noin kolmannes Suomen metsien ja puutuotteiden arvioidusta (2019) hiilinielusta jaksolla 2021 – 2025.

Tapion siemenviljelykset ja siemenkeskus

Tapio tuottaa siemenviljelyksillään männyn, kuusen ja rauduskoivun sekä lehtikuusen jalostettuja siemeniä. Viljelyksiä on tällä hetkellä 36 kpl ja niiden pinta-ala on lähes 400 ha.

Siementen myynnin ohella tarjoamme myös käpyjen karistuspalvelua, siementen puhdistusta ja itävyyskokeita. Lisäksi tarjoamme siementen käytön, metsänuudistamisen sekä siemenhuollon asiantuntijapalveluja.

Tapio toimii tiiviissä yhteistyössä tutkimuksen ja käytännön toimijoiden kanssa. Tarjoamme käyttöösi asiantuntemuksemme metsäpuiden siementen käytöstä, metsien uudistamisesta ja hoidosta.

Tapion siemenkeskus palvelee, kun tarvitset siemeniä metsäkylvöön tai taimitarhalle.

Valitaan yhdessä parhaat puut kasvamaan metsääsi.

 

Alla olevan videon aloituskuvassa on Tapion siemenviljelys 452, joka sijaitsee Hausjärvellä. Viljelys on istutettu v. 2010 ja kuva ja video on keväältä 2018. Viljelykselle on valittu kaikkein parhaimmat eteläsuomalaiset pluspuut. Muutaman vuoden kuluttua, kun viljelmän omat puut tuottavat runsaammin siitepölyä, viljelmän siemen on jalostusarvoiltaan parasta mitä on saatavilla Etelä-Suomeen.

 

Ota yhteyttä

Hyvistä siemenistä kasvaa tuottava metsä. Kylvä hyvää!

Soita, tee tarjouspyyntö sähköpostilla siemenkeskus@tapio.fi tai osta siemeniä Tapion verkkokaupasta.

Kerro viestissäsi alue (kunta), jonne siemenet kylvetään, kylvökohteen pinta-ala ja puulaji sekä oletko kiinnostunut jalostetusta siemenestä, metsikkösiemensiemen vai tietystä siemenviljelyksestä.

 

Soita tai lähetä tarjouspyyntö siemenistä:

siemenkeskus@tapio.fi

Hannu Niemelä, Metsäpäällikkö
hannu.niemela@tapio.fi
+358 40 585 0005

Sakari Pönniö, Seed Manager
sakari.ponnio@tapio.fi
040 552 0508

 

 • Lisätietoa
 • Hannu Niemelä

  Metsäpäällikkö

  hannu.niemela(at)tapio.fi

  +358 40 585 0005

 • Sakari Pönniö

  Senior Advisor, Siemenkeskus

  sakari.ponnio(at)tapio.fi

  +358 40 552 0508