Kestävän kehityksen tavoitteet ovat strategiamme keskeinen osa. Kestävyys on Tapiossa osa päivittäistä tekemistä, johtamista ja riskienhallintaa ja keskeisellä sijalla kaikkien palveluidemme tuotannossa. Vastuullinen ja eettinen toiminta ja henkilöstön hyvinvointi viitoittavat työtämme metsäalan kehittämiseksi entistä kestävämpään suuntaan.

Tapion vastuullisuustavoitteet perustuvat YK:n kestävän kehityksen tavoitteisiin (SDG). Olemme valinneet kuusi teemaa, joihin toiminnallamme voimme parhaiten vaikuttaa.

Valitut teemat

 • Vesien käyttö ja ennallistaminen (nro 6)
 • Ilmastonmuutosta ja sen vaikutuksia vastaan toimiminen (nro 13)
 • Metsien kestävän käytön edistäminen (nro 15)
 • Metsäalan yhteistyön ja kumppanuuksien edistäminen (nro 17)
 • Kestävä talouskasvu ja hyvä työpaikka (nro 8)
 • Oma resurssien käyttö tuotteissa ja palveluissa (nro 12)

Vastuullisuus Tapion liiketoiminnassa

Tunnemme vastuumme metsäbiotalouden kehittäjänä, työyhteisönä ja kumppanina. Visiomme on olla riippumaton ja Suomen arvostetuin metsä- ja luontoalan asiantuntija, toimialan asiasisältöjen sekä paikkatiedon tuottaja ja elinvoimaisten metsien kasvun johtava asiantuntija.

Ydinosaamistamme on metsien hoito, metsäluonto, puhtaat vedet ja ennallistaminen, maankäytön ja metsävarojen hallinta sekä paikkatiedon hyödyntäminen. Osaamisella on tärkeä rooli ilmastonmuutokseen sopeutumisessa ja torjumisessa sekä luonnon monimuotoisuuden turvaamisessa.

Taloudellisesti vastuullisen toimintamme tarkoitus on tuottaa tietoa, ratkaisuja ja toimintamalleja, jotka tuovat lisäarvoa metsänomistajille, yritysasiakkaillemme, sidosryhmillemme ja muullekin yhteiskunnalle.

Vaikutukset vastuullisuuteen syntyvät ennen kaikkea asiakkaidemme vastuullisuutta kehittämällä: toimimme hankkeissa riippumattomana asiantuntijakumppanina yhteistyössä asiakkaidemme kanssa.

Olemme toiminnassamme sitoutuneet pienentämään hiilijalanjälkeämme ja kehittämään aktiivisesti vastuullisuustyötämme ja toimintamallejamme.

Toimimme tilaajavastuulain puitteissa ja läpinäkyvästi. Kuulumme Luotettava Kumppani -palveluun.

Olemme yritysverkosto FIBSin jäsen. Jäsenyys on Tapion henkilökunnalle suunnattu henkilöstöetu, joka mahdollistaa osaamisen kasvattamista, verkostojen laajentamisen sekä tukea sisäiseen vastuullisuuskoulutukseen.

Tavoitteet

Tapion vastuullisuustyön taustalla vaikuttavat yhteiskuntaan ja toimintaympäristöön kohdistuvat muutosvoimat. Muutokset asettavat yhteiskunnan suurten haasteiden eteen, mutta niihin liittyy myös uusia mahdollisuuksia. Kestävän ja vastuullisen kehityksen periaatteita noudattaen voimme uudistaa taloutta ja toimintamallejamme. Tämä edellyttää tulevaisuusajattelua ja muutoskykyä.

Tähän visioon perustuu myös Tapion kyvykkyyksien tunnistaminen ja kehittäminen. Työskentelemme yhteistyössä metsä- ja ympäristöalan toimijoiden kanssa muun muassa metsien kasvun ja terveyden, monimuotoisuuden ja elinvoimaisuuden vahvistamiseksi ja kehitämme menetelmiä ja työkaluja vesistöjen tilan parantamiseksi.

Kuuteen valittuun SDG-teemaan liittyvät tavoitteemme asettuvat vaikuttavuuden näkökulmasta kunnianhimoltaan kolmelle eri tasolle. Eri tasot tukevat toisiaan ja rakentavat yhdessä vastuullisen toiminnan edistämisen kokonaisuuden.

 • Tasolla 1 (Toiminnan perustaso, Baseline): Tavoittelemme kestävää kasvua. Työyhteisömme on hyvinvoiva.
 • Tasolla 2 (Kilpailuetutaso, Advantage): Kokoamme yhteen metsäalan eri sidosryhmät ja toimimme riippumattomana kumppanina.
 • Tasolla 3 (edelläkävijyystaso, Leadership): Vaikutamme aktiivisesti metsäalan vastuulliseen kehittymiseen.
Tapion vastuullisuustavoitteet sijoittuvat kolmelle kunnianhimon tasolle.

Lisätietoja

 • Elina Antila
 • Viestintä- ja markkinointijohtaja
 • elina.antila(at)tapio.fi
 • +358 29 432 6022
 • Hanna-Leena Tevä
 • Kehitysjohtaja
 • hanna-leena.teva(at)tapio.fi
 • +358 29 432 6020
Hyväksymällä markkinointievästeet näet videon.