Maisematyö­lupa­menettelyn sujuvoittamiseen uusia keinoja, tietoa ja koulutusta