Metsäsuunnitelma ja kunnan monet tavoitteet – tietoa kunnille ja kaupungeille

1.4.2020

Metsäsuunnitelma ja kunnan monet tavoitteet -webinaari kokosi kuntien ja kaupunkien metsien käytön vastuuhenkilöille ja päättäjille tietoa kokonaiskestävään kuntien metsäsuunnitteluun. Webinaarin yhteenvedon ja esitysmateriaalit voit katsoa tältä sivulta.

RANKU3-hanke järjesti yhdessä Tapio Oy:n ja Kuntaliiton kanssa avoimen Metsäsuunnitelma ja kunnan monet tavoitteet –webinaarin 31.3.2020.  Tietoiskussa käsiteltiin kuntien metsäsuunnitelmien tavoitteidenasettelua ja suunnitelman hankintaprosessia monitavoitteisen metsäsuunnitelman aikaansaamiseksi. Lisäksi kerrottiin lyhyesti Iin kunnan kokemuksia käynnissä olevan monitavoitteisen metsäsuunnitelman laadinnasta.

Webinaarin 31.3.2020 esitykset

Askeleita monitavoitteisen ja kokonaiskestävyyttä tukevan metsäsuunnitelman laadintaan kunnassa

1. Selvitä metsäomaisuuden nykytila ja hyödyntäminen
 • Minkälainen metsäomaisuus on ja mikä on sen taloudellinen merkitys kunnalle?
 • Mikä on metsien rooli hiilineutraaliuuden tavoittelussa?
 • Miten metsiä hyödynnetään tällä hetkellä?
 • Mihin metsät ovat kehittymässä? Tätä voidaan myös ennustaa erilaisilla skenaariolaskelmilla.
2. Selvitä, mitä kunnan kestävyystavoitteet tarkoittavat metsien hyödyntämisen näkökulmasta
 • Miten kunnan strategiset kestävyystavoitteet (sisältäen esimerkiksi kiertotalous, resurssiviisaus, hiilineutraalius, ravinneneutraalius -teemat) tulisi näkyä metsien käytössä? Mitä vaatimuksia ne asettavat metsille?
 • Miten metsien käytöstä tulisi viestiä kuntalaisille?
3. Kokoa tahtotila metsien käytöstä ymmärrettävään muotoon – muista osallistaminen
 • Tahtotila metsien hyödyntämiselle voidaan kiteyttää esimerkiksi  kunnan omaan metsästrategiaan. Tärkeää on tehdä työ ymmärrettävällä kielellä.
 • Kuvataan, mitä erilaiset kestävyystavoitteet tarkoittavat metsien käytön kannalta lyhyellä ja pitkällä aikavälillä.
 • Kuvataan, miten metsien käytössä otetaan huomioon ilmastonmuutokseen sopeutuminen ja ilmastonmuutoksen hillintä.
 • Sovitaan, mitä kestävyysalueita painotetaan erilaisilla metsäalueilla ja mitä reunaehtoja asetetaan. Nämä voivat liittyä esimerkiksi hakkuutavoitteisiin, hiilensidontaan, suojeluun, virkityskäyttöön, ravinnekuormitukseen jne.
 • Sovitaan, miten metsien hyödyntämisen laatua mitataan ja arvioidaan.
 • Kuntalaisten osallistaminen on tärkeää lopputuloksen hyväksyttävyyden kannalta.
4. Varaa aikaa metsäsuunnitelman hankintaan ja kilpailutukseen
 • Metsäsuunnitelma on väline, jolla metsänomistajan tahtotila viedään käytännön toimenpiteiksi.
 • Hyvän tarjouspyynnön laadinta vaatii aikaa ja asiantuntemusta. Keskeistä on esimerkiksi sopia, millä menetelmällä ja teknologialla metsätietoa kerätään.
 • Viesti tulevasta kilpailutuksesta ajoissa ja laajasti. Muista markkinakartoitus, markkinavuoropuhelut ja muut vuorovaikutuskeinot jo hankinnan alussa.
5. Ole aktiivinen suunnitelman laadintavaiheessa
 • Anna suunnittelijalle riittävästi aikaa suunnitelman laadintaan. Sopikaa aikataulusta ja käykään edistymistä lävitse säännöllisesti.
 • Tarkentakaa suunnittelutyön edetessä tarvittaessa kestävyystavoitteiden painotuksia.
 • Viesti suunnitellusta myös kuntalaisille.
6. Valmis metsänkäyttösuunnitelma on vasta suunnitelma. Varaa aikaa myös laadukkaan toteutuksen hankintaan.
 • Kilpailuttamalla metsänhoitotöitä ja hakkuita saadaan töille paras toteuttaja.
 • Viesti kuntalaisille ja sidosryhmille metsienhoidosta avoimesti.
7. Seuraa toteutusta ja tarkenna tarvittaessa tavoitteita
 • Vasta toteutuksen seuranta kertoo alussa sovittujen tavoitteiden toteutumisesta. Tee korjaavia toimenpiteitä tarvittaessa.

Lisätietoa kuntametsäsuunnitteluun

Ota käyttöön tietoa ja työkaluja metsien kestävän käytön suunnitteluun

Uutta toimintaa metsiin?

 • Kalle Vanhatalo
 • Palvelualueen päällikkö, konsultointi
 • kalle.vanhatalo(at)tapio.fi
 • +358 29 432 6067