Turvetuotantoon vuokratun alueen palautus maanomistajalle -neuvontamateriaali on tuotettu metsänomistajien, maanomistajien, metsäalan toimijoiden ja turvetuotannosta poistuvien alueiden jatkokäytöstä kiinnostuneiden käyttöön.

Materiaali on koostettu Tapiossa Hiilestä kiinni -toimenpidekokonaisuuden rahoituksella osana Metsitys kestävästi -hanketta. Materiaalin laadinnassa on hyödynnetty Turveteollisuusliiton opasta vuodelta 2008. Tekstin on laatinut Airi Matila tukenaan alan asiantuntijoista koostuva taustaryhmä.

Suositeltava viittaustapa:

Matila, A. (toim.). 2023. Turvetuotantoon vuokratun alueen palautus maanomistajalle. Tapio Oy.

Kuvat:

Tapion arkisto
Holtti Hakonen, Suomen riistakeskus
Lauri Laitila, Suomen riistakeskus

Kirjallisuutta:

Salo, H. ja Savolainen, V. 2008. Turvetuotantoalueiden jälkikäyttö – opas alan toimijoille. Turveteollisuusliitto ry. ISBN (pdf) 978-951-95397-8-2.

Lisätietoja

  • Airi Matila
  • Metsäasiantuntija
  • airi.matila(at)tapio.fi
  • +358 29 432 6041