Vuokrasopimuksen päättää turvetuottajan ja maanomistajan yhteinen muistio

Kun turvetuottaja on toteuttanut ympäristöluvan vaatimat jälkihoitovaiheen toimet ja tulee aika luovuttaa vuokrattu alue takaisin maanomistajalle, on syytä kirjata muistiin tärkeitä asioita ja liittää mukaan tarvittaessa valokuvia ja karttoja.

Yhteisen muistion tarkoituksena on käydä läpi luovutushetken tilanne ja todeta vuokrasopimuksen päättyminen. Tarvittaessa sovitaan esimerkiksi rakenteiden jättämisestä tai poistamisesta ja niihin liittyvien vastuiden siirtämisestä sekä muista seikoista, kuten tarkistuskäynneistä alueella.

Yhteisen muistion luonnos löytyy täältä Word-tiedostona. Molemmat osapuolet allekirjoittavat muistion.

Luovutustilanteessa todetaan seuraavia asioita:

  • alueen maanomistajat ja heidän omistamiensa tilojen rajat sekä asianosaisuus
  • alkuperäinen vuokrasopimus liitteineen ja sitä mahdollisesti täydentäneet myöhemmät sopimukset
  • maastotarkastuksessa ajankohta ja mukana olleiden nimet
  • tärkeimmät havainnot; yleiskuvaus alueen tilasta luovutushetkellä viitaten olennaiseen aineistoon, kuten kartat, valokuvat tarvittaessa, muistiot ja muu dokumentaatio keskeisistä asioista ja kriittisistä kohdista
  • turvetuotannon aikaisten rakenteiden mahdollinen siirtyminen ja kunnossapitovastuun siirtyminen maanomistajalle. Muutoin todetaan niiden poistamisesta määräaikaan mennessä, ellei niitä ole jo poistettu
  • turvetuottajan ilmoitus tiloja koskevien vuokrasopimusrasitteiden poistosta
  • yksityisteiden kunnossapitovastuun siirtyminen maanomistajalle
  • jatkokäytön mahdollisesti vaatima uuden ympäristöluvan tarve ja maanomistajan vastuu sen hakemisesta sekä ilmoitusvelvollisuudet jälkihoitoon liittyvistä asioista, esimerkiksi ojitusilmoitus
  • muut asiat, joita osapuolet katsovat tärkeiksi kirjata luovutustilanteessa

Siirry seuraavalle sivulle: kolme yleistä jatkokäyttömuotoa >