Oletko päättämässä seurakuntasi metsäomaisuuden käytöstä? Tai teetkö töitä seurakunnan tai seurakuntayhtymän ympäristödiplomin parissa? Me autamme luontoon ja metsien monipuoliseen hyödyntämiseen sekä maankäyttöön liittyvissä kysymyksissä ja ratkaisujen hakemisessa. Tutustu palveluihin tarkemmin!

Palvelut seurakunnille – osaamista metsien, soiden, vesistöjen ja luonnonalueiden ylläpitoon ja päätöksentekoon

Seurakuntien lähimetsiin ja oman metsäomaisuuden käyttöön liittyy paljon potentiaalia niin talouteen, virkistyskäyttöön kuin ilmastonmuutoksen hillintään liittyen. Metsät ovat uusiutuva luonnonvara, jotka tarjoavat taloudellista sekä henkistä hyvinvointia.

Kokonaiskestävällä tavalla hoidetut metsät ovat parhaimmillaan merkittävä voimavara seurakuntien taloudessa. Oikeilla ratkaisuilla varmistetaan metsien uusiutuvuus ja säilyminen elinvoimaisina ja monimuotoisina tulevien sukupolvien seurakuntalaisille.

Toteutimme seurakunnille metsäwebinaarin kesäkuussa 2021. Tutustu sisältöön tästä

Seurakunta päättää omistajana metsiensä käytöstä

Selkeä tahtotila ja linjaukset luonnonvarojen käytöstä ovat avain metsien kestävään käyttöön. Yksiselitteisesti laaditut ylätason tavoitteet mahdollistavat tarkemman toimenpidesuunnittelun ja metsäsuunnitelmien toteutuksen.

Miten seurakunnan metsien hoidon ja käytön tahtotila ja tavoitteet kannattaisi määrittää? Mitä vaikutuksia erilaisilla päätöksillä on metsien kasvuun ja kehitykseen eri aikaväleillä? Entä kuinka paljon seurakunnan metsissä on varallisuutta nyt ja tulevaisuudessa? Miten metsät sitovat ja varastoivat hiiltä? Näihin ja muihin kysymyksiin saat vastauksia palveluidemme kautta.

Olemme metsän, luonnon ja paikkatiedon asiantuntija ja kehittäjä – metsäntuntija.

Ota yhteyttä, niin katsotaan tilannettasi yhdessä:
Metsätietoasiantuntija Juho Lammi, p. 050 325 6691, juho.lammi@tapio.fi

Seurakunnan metsäohjelman tai metsästrategian laadinnan konsultointi

Yhdessä linjatut periaatteet auttavat hahmottamaan metsien suunnan. Nämä voidaan yhteensovittaa seurakuntien ympäristödiplomin toteutukseen. Toteutukseen sisältyy metsien nykytilan kuvaaminen sekä erilaisten skenaarioiden tarkastelu. Metsäohjelma tai vastaava toimii ohjenuorana seurakunnan metsien käytön suunnitteluun, metsänhoidon toteuttamiseen sekä puukauppoihin.

Seurakuntalaisten ääni kuuluviin metsäsuunnittelussa

Osallistaminen antaa seurakuntalaisille vaikutusmahdollisuuden ja luo vuoropuhelua seurakunnan hallinnon ja seurakuntalaisten välille. Hyvin suunniteltu osallistaminen tekee prosessista sujuvan ja helpottaa osallistamisen tulosten huomioimista metsäsuunnitelmassa. Autamme osallistamaan seurakuntalaiset ja sidosryhmät mukaan suunnitteluun.

Onnistu seurakunnan metsäsuunnitelman kilpailutuksessa

Metsäsuunnitelman tilaus onnistuu selkeän tarjouspyynnön avulla. Autamme laatimaan tarpeisiinne oikein mitoitetun tarjouspyynnön. Palvelumme avulla seurakunnan metsäomaisuuden haltijana varmistat, että tarjouspyynnössä otat huomioon olennaiset asiat ja että tarjouspyynnössä välittyy seurakunnan tahtotila laadinnan kohteena olevalle metsäsuunnitelmalle.

Hyvien päätösten tueksi metsälaskennat ja -analyysit

Seurakuntametsissä tarvitaan pitkäjänteistä suunnittelua ja vaihtoehtojen huolellista arviointia. Metsälaskelmat ja -analyysit vahvistavat seurakuntametsien päätösten hyväksyttävyyttä.

Olemme tuottaneet metsien kehitystä ennustavia laskentoja ja analyyseja useille suuria metsäomaisuuksia hallinnoiville kaupungeille, yrityksille, seurakunnille ja kartanoille. Tuotamme seurakunnan tarvitsemat laskelmat ja skenaariot, ja kerromme mitä ne tarkoittavat.

Lue lisää laskentapalveluistamme

Varmistu metsän- ja luonnonhoidon toteutuksen tasosta

Tarjoamme palveluna metsän- ja luonnonhoidon laadunarviointia, metsätalouden ympäristöseurantaa sekä ympäristövastuun todentamista. Tapion toteuttama ulkoinen riippumaton arviointi kertoo, miten metsiänne on hoidettu ja millaisia mahdollisuuksia toiminnan parantamiseen löytyy.

Metsänhoitomenetelmien valinta, ajoitus ja työn laatu ovat metsänkasvatuksen kannattavuuden avaintekijöitä. Hyvä laatu maksaa itsensä nopeasti takaisin. Kalliit virheet taas näkyvät luonnossa vuosikymmeniä.

Tutustu

Metsäosaamista seurakuntapäättäjille koulutuksella

Haluatteko vahvistaa seurakuntapäättäjien metsäosaamista ja ymmärrystä luonnonvarojen käytöstä? Koulutuspalvelumme on vaivaton ja tehokas tapa vahvistaa osaamista metsiin, luontoon ja paikkatiedon hyödyntämiseen liittyen. Tarjoamme verkkokursseja, asiantuntijaluentoja, webinaareja, maastoretkiä ja muita koulutusratkaisuja!

Tuomme tiedon ja osaamisen helposti omaksuttavassa muodossa ja käytännönläheisesti.

Lue lisää Tapion koulutuspalveluista

ForestKIT – työkalu seurakunnan metsäomaisuuden kokonaishallintaan

Seurakunnan metsävarojen tehokas hallinta vaatii metsätietojärjestelmän, jolla metsäomaisuuden ylläpito, raportointi sekä toimenpiteiden toteutus onnistuvat. ForestKIT-metsätietojärjestelmän avulla seurakunta pitää metsäomaisuuden hallinnan omissa käsissään, ja tavoittaa metsäalan toimijat modernien rajapintojen kautta.

ForestKIT-järjestelmä mahdollistaa metsäomaisuuden hoidon seurakunnan strategisten tavoitteiden mukaisesti huomioiden talouden lisäksi hiili- ja luontoarvot. Järjestelmään integroitujen uusimpien kasvumallien avulla metsätiedot pysyvät aina ajan tasalla. Palvelun avulla seurakunta voi pitää metsätietoa itse ajan tasalla tai ulkoistaa ylläpidon ulkoiselle metsäpalveluiden tarjoajalle, jolla on ForestKIT-käytössään.

Lue lisää

Referenssejä

Tapion toiminnan ytimessä ovat metsien moniarvoinen hoito ja vastuullinen käyttö sekä työkalujen tarjoaminen metsänomistajille ja metsäammattilaisille.

Tässä muutamia toteutuksia, joista olemme erityisen ylpeitä:

  • Teemme metsänhoidon suosituksia. Tutustu
  • Teimme Metsäsuunnittelun laskennan periaatteet -kirjan. Tutustu
  • Laadimme julkisen neuvontamateriaalin liito-oravan huomioon ottamisesta metsien käytössä. Tutustu
  • Kansanterveyttä metsästä -hanke. Tutustu
  • Monimetsä-hankkeessa edistetään talousmetsien luonnonhoitoa. Tutustu
  • Juho Lammi
  • Metsätietoasiantuntija, tuotepäällikkö ForestKIT
  • juho.lammi(at)tapio.fi
  • +358 29 432 6049