Metsänhoidon suositusten projekteissa kehitetään ja viedään käytäntöön metsänhoidon parhaita toimintamalleja. Metsänhoidon suositukset kannustavat metsien aktiiviseen ja monipuoliseen käyttöön kansallisen metsästrategian mukaisesti. 

Logo metsänhoidon suositukset.

Projektit

Metsänhoidon suositukset laaditaan metsä-, ympäristö- ja ilmastoalan tutkijoiden, asiantuntijoiden ja tiedon käyttäjien yhteistyönä. Työtä koordinoi Tapio.

Käynnissä olevat projektit esitellään kukin omalla sivullaan. Merkittävin kokonaisuus on ilmastokestävyyden lisääminen kiinteäksi osaksi metsänhoidon suosituksia. Vuonna 2022 käynnistyi talousmetsien luonnonhoidon suositusten uudistaminen. Digitaaliset metsänhoidon suositukset -projektissa kehitetään sähköistä julkaisujärjestelmää, avointa rajapintaa tiedonsiirtoihin ja verkkosivustoa. Metsänhoidon suositusten harvennusmalleja uudistetaan Dynaamisten harvennusmallien kehitys -projektissa. Metsänhoidon suositusten avainkouluttajien valmennus ja verkosto on uusi konsepti suositusten käytäntöönvientiin.

Uutiset ja tapahtumat

Metsänhoidon suositusten valmistelu on avointa ja läpinäkyvää. Uutiset ja tapahtumat -sivulta löytyy tiedotteiden ohella tietoa sekä tulevista että pidetyistä tapahtumista.

Metsänhoidon suositukset -projektien päätavoitteet

Metsänhoidon suositukset -projekteissa:

 • valmistellaan ja esitellään parhaita keinoja suomalaisen metsän kestävään hoitoon siten, että metsänomistaja voi valinnoillaan saada aikaan haluamanlaisensa metsän
 • esitellään metsänhoidon monipuolisia vaihtoehtoja ja tuetaan päätöksentekoa kertomalla niiden vaikutuksista taloudelliseen tulokseen, luonnon monimuotoisuuteen, virkistyskäyttöön ja ilmastonmuutoksen hillintään
 • tarjotaan työvälineitä metsäammattilaisille metsänomistajien neuvontaan sekä metsäpalveluiden tuottamiseen
 • varmistetaan, että suositukset perustuvat parhaaseen tutkimustietoon ja käytännön kokemuksiin tuloksekkaasta ja vastuullisesta metsänhoidosta
 • arvioidaan tarvetta uusille suosituksille ja suositusten päivittämiselle ja käynnistetään tarvittavat kehittämishankkeet
 • vahvistetaan metsäalan toimijoiden välistä vuorovaikutusta sekä metsänhoidon arvostusta.

Metsänhoidon suositukset -projekteja ohjaavat:

 • kansallisen metsästrategian tavoitteet metsien aktiiviselle, monipuoliselle ja kokonaiskestävälle käytölle
 • periaatteet ja laadintaprosessi, jotka on kuvattu dokumentissa  Metsänhoidon suositukset – Metsien kestävän hoidon ja käytön periaatteet, tutustu tarkemmin.
 • Metsänhoidon suositusten johtoryhmä ja ohjausryhmä, tutustu tarkemmin
 • suositusten käyttäjiltä kootut tiedot maakuntien erilaisista olosuhteista ja suositusten käyttötarpeista
 • maa- ja metsätalousministeriö, joka tilaajana asettaa reunaehdot suositusten päivittämiselle.

Metsänhoidon suositusten esittely

Hyväksymällä markkinointievästeet näet videon.

Metsänhoidon suositukset ovat metsänhoidon käytännön opas ja päätöksenteon apuväline. Suositukset kertovat metsänhoidon vaihtoehdoista ja niiden vaikutuksista. Vaihtoehtoja tarjotaan metsätila-, metsikkö- ja toimenpidetason suunnitteluun ja päätöksentekoon.

Suosituksilla kannustetaan metsänomistajia metsien monipuoliseen hyödyntämiseen. Suositusten tarjoaman tiedon avulla he voivat tavoitella metsiensä käytön kokonaiskestävyyttä tai painottaa valitsemiaan päämääriä, kuten taloudellista tulosta, luonnon monimuotoisuutta, metsien virkistyskäyttöä ja ilmastonmuutoksen hillintää metsien avulla.

Metsänhoidon suositukset ovat maa- ja metsätalousministeriön tarjoama palvelu suomalaisille metsänomistajille ja -ammattilaisille ja osa kansallisen metsästrategian toteutusta. Metsänhoidon suosituksilla tavoitellaan metsästrategian mukaisesti kokonaiskestävyyttä ja kasvavaa hyvinvointia metsistä.

www.metsanhoidonsuositukset.fi

Metsänhoidon suositukset ovat saatavilla aina ajantasaisina palvelusta www.metsanhoidonsuositukset.fi ja ruotsiksi sivulta www.rekommendationerforskogsvard.fi. Sivustolta löytyy myös lisätietoa suositusten tekijöistä ja metsien kestävän hoidon ja käytön perusteista sekä lisätietoa metsätietopalveluiden kehittäjille.

Katso myös:

Logot maa- ja metsätalousministeriö ja Tapio

Maa- ja metsätalousministeriön yhteyshenkilö: Satu Rantala, maa- ja metsätalousministeriö, satu.rantala(at)mmm.fi, puh. 029 516 2045

Lisätietoja metsänhoidon suositusten koordinaattorilta

 • Kalle Vanhatalo
 • Palvelualueen päällikkö, konsultointi
 • kalle.vanhatalo(at)tapio.fi
 • +358 29 432 6067