Metsää on syytä ymmärtää pintaa syvemmältä

5.12.2021

Hyvää kansainvälistä maaperäpäivää! Metsämaa porisee ja kuhisee monimuotoisuutta. Elollisen monimuotoisuuden lisäksi metsämaa itsessään on piirteiltään monimuotoista. Metsämaa rakentuu useista maalajeista ja mineraaleista, eri asteisista saostumista, monenvärisistä ja -paksuisista kerroksista. Tässä vain joitain esimerkkejä. Nämä piirteet heijastuvat metsässä kulkijalle esimerkiksi vaihtelevina kasvupaikkoina ja lajiston rikkautena. Kaikkia näitä monimuotoisuuden ilmentymiä on syytä huomioida tehtäessä päätöksiä metsien käytöstä, joten maaperätiedon hallinta on oleellista metsänhoidon toimenpiteissä. Metsää onkin syytä ymmärtää pintaa syvemmältä.

Tapiossa on meneillään useita hankkeita, joissa metsämaan roolia huomioidaan vahvasti eri käyttäjätarpeiden mukaisesti. Tuloksena syntyy entistä parempia ratkaisua metsien käyttöön ja hoitoon. Näistä hankkeista mainittakoon uudistuvat Metsänhoidon suositukset ja pian julkaistava Suometsäosaaja.

Meillä kootaan myös Metsämiesten säätiön rahoittamaa Metsämaa ja kestävä metsänhoito – opetusmateriaalia, joka on suunnattu tukemaan erityisesti metsäalan opettajien työtä. Metsäopetuksesta saadun palautteen perusteella hankkeessa tuotettavalle tiedolle on kova tarve.

─ Kun tuleva metsäammattilainen oppii tulkitsemaan metsämaan piirteitä, se myös kannustaa kaivamaan kuoppia ja miettimään maaperän roolia päätöksenteossa. Tällöin täyttyy jo yksi iso tavoite entistä paremmassa metsänhoidossa, toteaa asiantuntija Tiina Törmänen Tapiosta.

Metsämaa ja kestävä metsänhoito – opetusmateriaali hankkeen materiaali valmistuu helmikuussa 2022, jolloin materiaali on vapaasti ladattavissa hankkeen kotisivuilta. Hankkeessa toteutetaan Metsämaa ja kestävä metsänhoito-webinaari, joka kokoaa kiinnostavat asiantuntijaesitykset metsämaatiedosta huomioiden erilaisia tiedon käyttäjäryhmiä. Webinaari järjestetään 18.2.2022 klo 9-11.

Ilmoittaudu mukaan viimeistään 16.2.2022 tästä linkistä. Tapahtuman Teams-linkki ja tarkennettu ohjelma lähetetään myöhemmin kaikille ilmoittautuneille. Tilaisuus on maksuton ja kaikille avoin.

Seuraathan myös hankkeen kotisivuja, niin pysyt mukana hankkeen kuulumisista.

Tapahtuman ohjelma

9.00 Tilaisuuden avaus

Metsämiesten säätiö

 •  rahoittajan tervehdys

Maa- ja metsätalousministeriö

 • maaperätieto ja EU

Luonnonvarakeskus

 • mitä tutkitaan juuri nyt

Suomen Metsäkeskus ja Metsäteho

 • korjuukelpoisuuskartat ja metsämaiden kantavuus

Geologian Tutkimuskeskus

 • maaperätiedon hyödyntäminen metsänhoidossa

Tapio

 • Metsämaa ja kestävä metsänhoito opetusmateriaali

Hämeen Ammattikorkeakoulu

 • metsäopetuksen kommenttipuheenvuoro

11.00 Tilaisuus päättyy

Lisätietoa

 • Tiina Törmänen
 • Metsänhoidon ilmastoasiantuntija
 • tiina.tormanen(at)tapio.fi
 • +358 29 432 6510