Metsämaa on keskeisessä roolissa vaikuttaen metsäekosysteemin toimintaan ja ympäristömuutoksiin. Metsäalan toimijat tarvitsevat enemmän tietoa metsämaan erilaisista ominaisuuksista ja prosesseista. Maaperätiedon hallinta on oleellista metsänhoidon toimenpiteissä. Metsää on siis syytä ymmärtää pintaa syvemmältä.

Hanke toteutetaan vuoden 2021 aikana ja materiaali valmistuu alkuvuodesta 2022. Hanketta rahoittaa Metsämiesten säätiö.

Koulutuspaketin tavoite

Metsämaaperä ja kestävä metsänhoito – opetusmateriaali metsäalan opettajille hankkeessa koostetaan ajankohtaisin tieto metsämaan ja ilmastonmuutoksen vuorovaikutuksesta ja miten metsämaan ominaisuudet tulee ottaa huomioon kestävässä metsänhoidossa. Tiivis ja havainnollinen opetusmateriaali auttaa metsäalan ammattiopistojen ja ammattikorkeakoulujen opettajia viestimään opiskelijoille metsämaan merkityksestä, erilaisista ominaisuuksista sekä prosesseista. Materiaali vähentää metsäopettajien omaa työtä tiedonhankinnassa ja opetusmateriaalin kokoamisessa.

Opetusmateriaali on tarkoitettu ensisijaisesti ammattikoulujen ja ammattikorkeakoulujen metsäopetukseen, mutta se soveltuu käytettäväksi kaikille metsämaasta ja metsänhoidosta kiinnostuneille.

Koulutusmateriaalin sisällössä hyödynnetään Metsänhoidon suositusten päivitystyötä, jota Tapio kooordinoi.

Työn aikataulu

Hanke on aloitettu huhtikuussa 2021 ja päättyy helmikuussa 2022. Koulutusmateriaali on ladattavissa helmikuussa 2022 tällä sivustolla.

Tiedotteet

Tapahtumat

Metsämaa ja kestävä metsänhoito -webinaari

Hanke järjesti Metsämaa ja kestävä metsänhoito -webinaarin 18.2.2022 klo 9–11.

Tapahtuman ohjelma

Esitykset

Ilari Pirttilä, toimitusjohtaja, Metsämiesten säätiö: Pirttilä_puheenvuoro

Jaakko Nippala, erityisasiantuntija, Maa- ja metsätalousministeriö: Nippala_EU ja maaperätieto

Hannu Ilvesniemi, tutkimusprofessori, Luonnonvarakeskus: Ilvesniemi_Metsänhoito ja metsämaa

Seppo Kilpiäinen, johtava asiantuntija, Suomen Metsäkeskus: Kilpiäinen_Korjuukelpoisuuskartat

Mervi Seppänen, operaatiopäällikkö, MHY Etelä-Savo: Seppänen_Korjuukelpoisuuskarttojen käyttäjänäkökulma

Maarit Middleton, apulaistutkimusprofessori, Geologian Tutkimuskeskus: Middleton_Maaperäaineistot

Tiina Törmänen, metsänhoidon ilmastoasiantuntija, Tapio: Törmänen Metsämaa ja kestävä metsänhoito opetusmateriaali

Henrik Lindberg, lehtori, Hämeen Ammattikorkeakoulu: Lindberg_kommenttipuheenvuoro

Opetusmateriaalit

Yleistietoa ja opastukset

Verkko-opetusmateriaali

Opetusmateriaalin vapaasti ladattavat versiot lähteineen

Opetusmateriaalin materiaalipankki

Materiaalipankki_Metsämaa ja kestävä metsänhoito

Rahoitus

Hanketta rahoittaa Metsämiesten säätiö.

Yhteistyökumppanit

Tapion yhteistyökumppaneita hankkeessa ovat Metsäkoulutus ry, METO – Metsäalan Asiantuntijat, Luonnonvarakeskus, Teollisuusliitto, Hämeen ammattikorkeakoulu (HAMK) ja Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu (XAMK).

Lisätietoja hankkeesta antaa projektipäällikkö Tiina Törmänen, tiina.tormanen@tapio.fi, 050-466 4510.

  • Tiina Törmänen
  • Metsänhoidon ilmastoasiantuntija
  • tiina.tormanen(at)tapio.fi
  • +358 29 432 6510
  • Kalle Vanhatalo
  • Palvelualueen päällikkö, konsultointi
  • kalle.vanhatalo(at)tapio.fi
  • +358 29 432 6067