Tapion arvot ja laatupolitiikka sisältävät laadunhallintamme ja toimintamme yleiset periaatteet, joiden pohjalta strategista suunnittelua ja tavoitteenasetantaa tehdään.

Tapion kasvuliiketoiminnan siementuotannolle on myönnetty ISO 9001 -standardin mukainen laatusertifikaatti. ISO 9001-sertifikaatti on luotettava todistus asiakaslähtöisestä toiminnasta ja järjestelmällisestä laadun kehittämisestä.

ISO 9001-sertifioitu siementuotanto on konkreettinen esimerkki osaamisen soveltamisesta käytäntöön, tulevien sukupolvien hyväksi. Metsänjalostuksen tuottama hyöty on puiden kasvun, puuaineksen laadun ja viljelyvarmuuden paraneminen. Metsänjalostuksella pyritään myös elinvoimaisempiin, metsätuhoriskejä paremmin kestäviin ja tehokkaammin hiiltä sitoviin metsiin.

Laatupolitiikka

Arvot ovat Tapion tekemisen ytimessä ja ne heijastuvat strategiaan. Laatupolitiikka kuvaa laadunhallinnan yleiset periaatteet, jotka ovat pohjana asiakkaiden tarpeita heijastavalle kehittämiselle. Tapiossa laatupolitiikka on sisällytetty arvoihin.

  • Elina Antila
  • Viestintä- ja markkinointijohtaja
  • elina.antila(at)tapio.fi
  • +358 29 432 6022
  • Hanna-Leena Tevä
  • Kehitysjohtaja
  • hanna-leena.teva(at)tapio.fi
  • +358 29 432 6020