Uutiset 15.6.2021

Seurakuntametsien suunnasta tarvitaan linjakkaita päätöksiä

Seurakunnat omistavat vajaan prosentin Suomen metsäpinta-alasta – kaikkiaan noin 170 000 hehtaaria. Onkin tärkeää, että näitä metsiä hoidetaan tietoon perustuen, jotta seurakunnat pystyvät saavuttamaan metsäomaisuudelleen asettamansa tavoitteet ja vastaamaan niin nykypäivän kuin tulevaisuuden tarpeisiin.

Tiedotteet 15.6.2021

Uusia menetelmiä suometsien ilmastokestävään käyttöön

Tapio on käynnistänyt kaksi suometsien ja turvemaiden ilmastokestävään käyttöön tähtäävää hanketta. Hankkeissa keskitytään parantamaan hiilitaseen huomioimista suometsien hoidossa ja selvitetään turvetuotannosta poistuneiden alueiden jatkokäytön nykytilaa ja mahdollisuuksia. Hankkeet ovat osa maa- ja metsätalousministeriön maankäyttösektorin Hiilestä kiinni -ilmastotoimenpidekokonaisuutta.

Uutiset 10.6.2021

Julkisella sektorilla tärkeä rooli metsälogistiikan toimintaedellytysten turvaamisessa

Tapion koordinoimassa Metsäpolitiikkafoorumissa keskitytään vuonna 2021 metsätalouden infrastruktuuriin ja logistiikkaan. Foorumin ensimmäinen asiatuntijapaneeli järjestettiin 8.6.2021. Paneelissa peräänkuulutettiin lisää vuoropuhelua ja uudenlaisia yhteistoimintamalleja eri ministeriöiden, julkisten organisaatioiden ja muiden puutavaran logistiikkaketjun toimijoiden kanssa.